متن ها

متن قشنگ کوتاه انگلیسی با معنی؛ 30 متن کوتاه و شعر انگلیسی با ترجمه

در این قسمت از سایت ادبی متن‌ها چندین شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی را برای شما دوستان قرار داده‌ایم. شما عزیزان نیز می‌توانید این متون قشنگ انگلیسی را به عنوان استوری، کپشن و … استفاده کنید. امیدواریم مطالب قرار داده شده مورد رضایت شما دوستان واقع شود.

متن قشنگ کوتاه انگلیسی با معنی؛ 30 متن کوتاه و شعر انگلیسی با ترجمه

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

Tell me, thou star, whose wings of light Speed thee in thy fiery flight,

In what cavern of the night

       Will thy pinions close now?

مرا بگو ای ستاره، که بال‌هایت درخشنده

تو راشتابان به پروازی آتشین درافکنده،

در کدام دهلیز شب اکنون

پرهایت را فرو می‌بندی؟

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

جملات قشنگ ترجمه شده انگلیسی

Tell me, moon, thou pale and grey

Pilgrim of heaven’s homeless way,

In what depth of night or day

         Seekest thou repose now?

مرا بگو ای ماه، زائر پریده رنگ خاکستری

در راه بی‌منزلگه آسمان،

در کدام ژرفای شب یا روز

اکنون آسایش می‌جویی؟

Weary wind, who wanderest

Like the world’s rejected guest,

Hast thou still some secret nest

        On the tree or billow?

ای باد خسته، که سرگشته‌ای

همچو میهمان از در رانده‌ی جهان،

آیا هنوز هم بر درخت یا خیزاب

آشیانی نهفته داری؟

be careful with your words, once they are said, they can be only fogiven, not forgotten.

مواظب حرف هات باش، وقتی گفته شد،

فقط میشه بخشیدش، نه فراموشش کرد.

If you want trust, trust others.

 If you want respect, respect others.

 If you want help, help others. If you want love and peace in your life, give them away.

If you want great friends, be one.

That’s how it works.

اگر اعتماد می خواهید، به دیگران اعتماد کنید.

اگر احترام می خواهید، به دیگران احترام بگذارید.

اگر کمک می خواهید، به دیگران کمک کنید.

اگر در زندگی تان عشق و آرامش می خواهید، ببخشید.

اگر دوستان خوبی می خواهید، یکی باشید.

اینطوری همه این ها عملی میشود.

مطلب مشابه: متن خاص برای استوری [ 65 متن قشنگ بی نظیر با معنی کوتاه استوری ]

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

“A smile is a curve that sets everything straight.”

“لبخند منحنی است که همه چیز را صاف می کند.”

you deserve someone who is always sure about you…

تو لایق کسی هستی که همیشه در موردت مطمئن باشه….

Do not follow the Majority,

Follow the right way…

از اکثریت پیروی نکنید،

راه درست را دنبال کنید…..

𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙬𝙚𝙡𝙡…

زمانت را به خوبی مدیریت کن‌‌….!!

The secret of success is constancy to purpose.

راز موفقیت، پایداری در هدف است..

Sometimes you win, sometimes you learn.

گاهی برنده می‌شوی، گاهی می‌آموزی….!!!

𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒔 𝒕𝒐𝒐 𝒃𝒖𝒔𝒚 𝒊𝒕’𝒔 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔

هیچکس سرش شلوغ نیست‌، بحث اولویت بودن است….

من سجده کنم بر تو اگر عین گناه است

▸ ▹ I prostrate to you, If it is sin

‘فروغی‌بسطامی’

مطلب مشابه: متن مهربانی کردن و محبت (45 متن قشنگ درباره حس مهربانی و مهر و محبت)

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

زیباترین متن های انگلیسی با معنی

No matter how big the house is, how recent your car is, or how big your bank account is, our graves will always be the same size, so stay humble .

مهم نیست خانه ات چقد بزرگ است، ماشینت چی است، حساب بانکیت چقدراست، قبر همه یک اندازه‌ ست پس مهربان بمان .

اینجا نیومدم که متوسط باشم، من اینجام که بهترین باشم

 I’m not here to be average, I’m here to be  the

Best

All things good or bad ends someday.

همه چیز چه خوب چه بد یه روزی تموم میشه.

If you don’t like something, change it.

اگر چیزی را دوست نداری، تغییرش بده..!

Smile and don’t care about difficulties, God loves strong people.

لبخند بزن و به سختی ها اهمیت نده خداوند انسان‌های قوی را دوست داره

𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐞  𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐬

قوي ترين قلب ها بيشترين زخم هارو دارن

The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence .

مشکل دنیا این است که آدمهای باهوش پر از شک هستند درحالی که آدمهای احمق پر از اعتماد به نفس ..

Life is the most difficult exam, many people fail because they try to copy others , but not realizing that everyone has a different question paper .

زندگی سخت ترین امتحانه، بیشتر مردم رد میشن چون تلاش میکنن از بقیه تقلب کنن، ولی نمی‌دونن که برگه سوالات هر کس متفاوته‌ .

Go the right way and do not waste your time proving it to others.

راه درست را برو و وقت خود را برای اثبات آن به دیگران، تلف نکن

𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏’𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏’𝒕 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕…

آنچه را که نمیتوانید تغییر دهید بپذیرید و آنچه را که نمیتوانید بپذیرید تغییر دهید.

𝒊 𝒂𝒎 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒕 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒊 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒅𝒆

من از هر اشتباهی که کردم ساخته میشم.

مطلب مشابه: جملات شیک ویژه اینستاگرام (45 جمله کوتاه قشنگ اینستاگرامی)

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

کپشن انگلیسی قشنگ

Don’t let your happiness depend on something you may lose.

نذار که شادی تو وابسته به چیزی باشد که ممکن است از دست بدهید

The lessons we learn from our journey towards a destination, will always be more valuable than the destination itself.

درسهايى كه در مسير سفر به سمت مقصد ياد ميگيریم هميشه از خود مقصد باارزشتر خواهند بود.

I died and could not say that I died waiting for you

 ◃‌‌‌‌ مُردَم و نتوانستم بگویم در انتظار تو مُرده ام….

‘حسین‌صفا’

You know you are on the right track when you have no interest in looking back.

وقتی که هیچ علاقه ای به یادآوری گذشته نداری، یعنی تو مسیر درستی هستی….

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today

Good Morning

تنها محدودیت‌هایی که برای تحقق فردای ما وجود دارد، شک و تردیدهای امروز ما خواهد بود

Life is the most difficult exam, many people fail because they try to copy others , but not realizing that everyone has a different question paper .

زندگی سخت ترین امتحانه، بیشتر مردم رد میشن چون تلاش میکنن از بقیه تقلب کنن، ولی نمی‌دونن که برگه سوالات هر کس متفاوته‌ .

مطلب مشابه: متن قشنگ کوتاه (قشنگ ترین متن های با معنی زیبا و خاص)

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

جملات قشنگ و خاص انگلیسی

You won’t have a happy life if you worry

about what others say about you.

هیچوقت زندگی شادی رو نخواهی داشت،

اگر که نگران حرف مردم نسبت به خودت باشی

Don’t sell your value for buying cheap people.

ارزش خود را براى خريدن ادمهاى ارزان نفروشيد.

Life is not too long to experience everything,

Use others experience.

زندگی آنقدر طولانی نیست که همه چیز را تجربه کنی،

از تجربه های دیگران استفاده کن

Take your life and make it the best story in the world.

زندگیتو به دست بگیر و بهترین داستان دنیارو ازش بساز.

ɪᴍᴘʀᴇꜱꜱ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ ꜱᴏᴜʟ ɴᴏᴛ ᴛʜᴇ ᴛʜɪɴɢꜱ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ.

آدمها رو با روحت تحت تاثير قرار بده، نه با چيزهايى كه داری.

I am confident in my ability to change my life.

من به توانایی خودم در تغییر زندگیم اطمینان دارم

Nothing hurts more than being ignored, replaced, forgotten or lied to…

هیچ چیز بیشتر از نادیده گرفته شدن،جایگزین شدن،فراموش شدن و دروغ شنیدن صدمه نمیزنه

What others think of you it’s not of your business…

آنچه که دیگران دربارۀ شما فکر میکنند، اصلا به شما مربوط نیست…

Love is the beginning of all the enjoy which nature has store for us.

عشق اغاز تمام لذت‌هايى است كه طبيعت برای ما در نظر گرفته.

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

Too many people are trying to find the right person instead of being the right person.

افراد زیادی به جای اینکه فرد مناسبی باشن،

سعی می کنن فرد مناسبی رو پیدا کنند.

Fight, because your life is nothing but fighting and achieving your dreams‌‌

بجنگ، که زندگی تو چیزی جز جنگیدن و رسیدن به آرزوهات نیست‌‌….

𝑀𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑖𝑠𝑛𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑦.

پول همه چیز نیست، اما همه چیز به پول نیاز داره…

Don’t ever judge anyone on how they handle a pain you’ve never felt.

هرگز کسی رو در مورد نحوه تحمل دردی که تو هرگز احساسش نکردی قضاوت نکن…

Don’t blame people for disappointing you, blame yourself for expecting too much from them…

مردم را به خاطر نا امید کردنت سرزنش نکن، خودت را به خاطر انتظار بیش از حدی که ازشان داشتی سرزنش کن…

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

Avoid people who expect you to prioritize them but refuse to prioritize you.

از افرادی که انتظار دارند شما آنها را در اولویت قرار دهید اما از اولویت بندی شما خودداری می کنند دوری کنید.

People Will Change, When they lost intrest in you.

آدم ها تغییر می کنند، وقتی که علاقه شون رو به تو از دست بدهند.

A friend is someone who listens to your bullshit , Tells you that it is bullshit and listens some more !

رفیق کسی که به چرت و پرت هات کاملا گوش میده ، بهت میگه که اینا چرت و پرته و دوباره به چرت و پرت هات گوش میده

I hope you find someone who knows how to love you when you’re sad

اميدوارم كسى رو پيدا كنين كه بدونه چطور دوستتون داشته باشه وقتى غمگين هستين

I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow

عاشقتم بیشتر از دیروز اما نه بیشتر از فرد

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything

هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

I just love hugging you. Having you within my arms makes everything possible

من فقط دوست دارم در آغوش بگیرمت. داشتن تو در میان دستانم هر چیزی را ممکن می کنه.

شعر و متن قشنگ کوتاه انگلیسی

ѕσмє ρєσρℓє, ℓιкє ¢ℓσυ∂ѕ, ωнєη мσνє αωαу ƒяσм уσυя ѕку, уσυя ∂αу вє¢σмєѕ вяιgнтєя

بعضی از آدمها مثل ابر میمونن وقتی از آسمونت میرن کنار،روزت روشنتر میشه⚆

Love is when he makes you cry, but you still want him,

When he ignores you, but you still love him

عشق يعني..

وقتي اشكت رو درمياره اما بازم ميخوايش

وقتي ناديده ات ميگيره اما بازم دوستش داري

مطالب مشابه