متن ها

متن تبریک روز وکیل؛ 100 جمله رسمی و صمیمانه تبریک 7 اسفند روز وکیل

متن تبریک روز وکیل؛ 100 جمله رسمی و صمیمانه تبریک 7 اسفند روز وکیل

روز هفتم اسفند روز وکیل مدافع است و به همین جهت در این بخش سایت متن ها، مجموعه متن تبریک روز وکیل و بیش از 100 جمله رسمی و صمیمانه تبریک روز وکیل مدافع به همسر، دوستان و عزیزان را گرداوری کرده ایم.

متن تبریک روز وکیل مدافع به عزیزان

وکیل یعنی دست های عدالت خداوند در زمین. هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع بر شما فرخنده باد

جناب [نام وکیل] وجدان بیدار شما نشان از صداقت سوگند وکالت شماست. روز وکیل بر شما مبارک!

چشم بستن بر روی ظلم، ظلم است
تاخیر در اجرای عدالت، بی عدالتی است
روز وکیل بر حامیان عدالت مبارک

تا هنگامی که وجدان های بیدار، شرافت خود را در راه احقاق عدالت، وثیقه سوگند شان می سازند؛ حق و عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد و تا آن وقت که گام های خستگی ناپذیر و استوار می پایند و می پیمایند حق ماندنیست.

دوست عزیزم قدم هایت استوار و روزت مبارک

راه حق بر تو هموار؛ سوگند عدالت طلبی تان برقرار.
دوست عزیزم روزت مبارک

دوست شجاع من؛ تو الهام بخش هر کسی هستی که می خواهد در زندگی مدافع حقوق خود و دیگری باشد. با آرزوی پیروزی های مکرر و بی وقفه برای تو

متن تبریک روز وکیل؛ 100 جمله رسمی و صمیمانه تبریک 7 اسفند روز وکیل

جملات تبریک روز وکیل رسمی

روز وکیل مبارک

نقطه شروع هر تمدنی، عدالت است.
جناب/سرکار[نام وکیل] روز وکیل مدافع بر شما مبارک

از همان روزی که سوگند عدالت یاد کردید؛ تا کنون به معنای واقعی اهرمی برای اجرای عدالت و دفاع از حق دربرابر شر بودید. هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع بر شما وکیل حاذق مبارک

“هو الوکیل”
سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل بر شما بازوی عدالت خداوند مبارک

عدل کن، عدل که گفتند حکیمان جهان
مملکت بی مدد عدل نماند بر جای
روز وکیل بر شما منجی عدل مبارک باد

متن تبریک روز وکیل؛ 100 جمله رسمی و صمیمانه تبریک 7 اسفند روز وکیل

برقراری عدالت و رهایی از بند بی گناهی حق همه افراد است. سپاس برای تلاش بی وقفه در جهت احقاق این حق مسلم . روز وکیل مدافع بر شما مبارک

از میان تمام فراز و فرودهای شغل مقدس وکالت، از میان تمام شکست ها و موفقیت ها، در مرداب بزرگ بی عدالتی به لطف حضور شما، نیلوفر عدالت می روید و نوید اجرای عدالت را می دهد. هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع بر شما فرخنده و مبارک

آنگاه که صدای شکستن قلبی بی گناه طنین انداز می شود، حضور تو گرما بخش دل های آن هاست.
روز وکیل مدافع بر تمام وکلای مدافع عدالت مبارک باد

سرمنزل دو شغل، ظهور عدالت است
آن دو یکی قضاوت و دیگر وکالت است
روز استقلال کانون وکلا و هفته بزرگداشت وکلا مبارک

متن تبریک روز وکیل؛ 100 جمله رسمی و صمیمانه تبریک 7 اسفند روز وکیل

متن ادبی روز وکیل

خداوند همیشه حامی کسانیست که برای تحقق عدالت تلاش می کنند، همیشه شاهد تلاش های بی وقفه تو برای اجرای عدالت بوده ایم. روزت مبارک

تحقق آزادی و خوشبختی یک انسان در دستان توانمند شماست. با قلبی آکنده از محبت روز وکیل را به شما تبریک می گویم.

آزادی، افتخار، وظیفه، عدالت، بخشش، امید برای من یادآور توست. پاینده باشی و برقرار روز وکیل مدافع مبارک

وکیل کسی است که شکاف بین یک انسان عادی و قانون را پر می کند. روز وکیل بر شما منجی قانون مبارک

هر که در این خانه شبی داد کرد
خانه فردای خود آباد کرد
خواهر دادخواه من روزت مبارک

متن تبریک روز وکیل؛ 100 جمله رسمی و صمیمانه تبریک 7 اسفند روز وکیل

هیچ مانعی تورا در راه احقاق حق متوقف نخواهد کرد. خواهر عزیزم تو نبض حیات عدالتی. روز وکیل مبارک

قاضی میان ظالم و مظلوم، جاهلی است
کش علم در اصول قضا بی دخالت است
آن جا دلیل باید و گویایی دلیل
آن جا وکیل چشم و زبان عدالت است

روز وکیل مبارک خواهر عزیزم

متن تبریک وکیل پایه یک به همسرم

جهان تغییر می کند اگر همگان در برابر ظلم قد علم کنند و برای صداقت و راستی فریاد عدالت طلبی برآورند. همسر حق طلب من روزت مبارک

او که هم نام خداوند جهان است وکیل
بر سر مشکل مردم نگران است وکیل
گاه رودیست خروشان که به دریا برسد
گاه آرام تر از آب روان است وکیل
روز وکیل بر شما فرخنده باد

همه داد کن تو به گیتی درون
که از داد هرگز نشد کس نِگون
روز وکیل مدافع مبارک

متن تبریک روز وکیل؛ 100 جمله رسمی و صمیمانه تبریک 7 اسفند روز وکیل

به فضل اهورایی نیک داد
به آیین آزادگی شد گواه
سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل بر شما مدافع آزادی و عدالت مبارک

به یاد وکلای در بند و شهدای وکیل؛ سالروز استقلال کانون وکلا پس از ۶ دهه تلاش، گرامی باد بر شما

وکیل یعنی عدالت و شجاعت. شجاعت جز در کنار عدالت ارزشی ندارد. روز وکیل بر شما و تمام حق جویان مبارک

مادامی که خنده بر لب بیگناهان می آوری و سبب اجرای حق می شوی هر روز، روز توست. هفتم اسفند ماه و روز وکیل بهانه است…

اگر دادگر باشی ای شهریار
نمانی و نامت بود یادگار
روز وکیل بر شما بازوی عدالت الهی مبارک

روز وکیل بهانه ایست تا به تو یادآوری کنم که چقدر تلاشت را برای احقاق حقوق انسان ها تحسین می کنم. بودن در کنار تو و تماشای این جنگ هر روزه برای دفاع از بی گناهان برای من زیباترین تصویر دنیاست.

همسر عزیزم روزت فرخنده و مبارک

الهی به وکلا قدرتی بخش تا حقیقت را قربانی مصلحت نکنند
خداوندا به قضات بصیرتی ده تا وکیل را در موازات خویش ببینند نه در مقابل خویش
خدایا به شایعه پراکنان درآمدهای افسانه ای وکلا بینایی ده تا واقعیت را ببینند و از گفتار خویش شرمنده شوند

همسر حق طلب من روزت مبارک، راهت هموار

همسر عزیزم؛ هفتم اسفند ماه بر تو، روشنی بخش سرنوشت بی گناهان، مبارک

وکالت تنها یک شغل نیست بلکه معجزه عدالت و تعهد است. همسر عزیزم روز وکیل مبارک باد بر تو که مایه افتخار منی

مملکت از عدل بُوَد پایدار
کار تو از عدل گیرد قرار
روزت مبارک همسر جان

برای یک وکیل هر پرونده یک زندگیست؛ زندگی هایی که با او نجات می یابند.
روز وکیل مبارک

خدایا تو بر پیدا و نهان خلق آگاهی حیلتی کن تا مکر بدخواهان استقلال وکیل به خودشان باز گردد.
زنده باد هفتم اسفند ماه روز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع

مطالب دیگر روز وکیل