متن ها

متن انگلیسی با معنی و زیبا (متن درباره عشق، زندگی، انگیزه، امید و موفقیت)

در این بخش از سایت ادبی و هنری متن‌ها قصد داریم چندین متن انگلیسی با ترجمه فارسی را برای شما دوستان قرار دهیم. امیدواریم این متون زیبا انگلیسی مورد توجه شما دوستان و عزیزان قرار بگیرد. در ادامه با ما همراه شوید.

متن انگلیسی با معنی و زیبا (متن درباره عشق، زندگی، انگیزه، امید و موفقیت)

چندین متن انگلیسی جذاب

Look at all the beauty in your life and be happy.

به تمام زیبایی های زندگیت نگاه کن و خوشحال باش.

Love and friendship with one person is everything.

عشق و دوستی را با یک نفر داشتن همه‌ چیز است.

Love is the beginning of all the enjoy which nature has store for us.

عشق اغاز تمام لذت‌هايى است كه طبيعت برای ما در نظر گرفته.

چندین متن انگلیسی جذاب

Be like a butterfly, beautiful and unattainable.

مثل پروانه باش، زیبا و دست نیافتنی.

What others think of you it’s not of your business..

آنچه که دیگران دربارۀ شما فکر میکنند، اصلا به شما مربوط نیست…

Our dreams can come true if we have the courage to pursue them.

رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم.

The world is a book and those who do not travel read only one page.

جهان مثل یک کتاب است و آنهایی که سفر نمیکنن فقط یک صفحه اش را میخوانند.

I’ll keep on loving you,

till my heart stops.

من به دوست داشتنت

ادامه ميدم

تا وقتى که قلبم متوقف شود..!

Failure is a part of life.

If you do not fail you will never learn.

If you do not learn, you will never change.

شكست جزئى از زندگی هست.

اگر شكست نخورى هرگز ياد نميگيرى.

اگر ياد نگيرى هرگز تغيير نميكنی.

مطلب مشابه: بیو انگلیسی خاص زیبا [ 80 متن ویژه شاخ و با معنی زیبای انگلیسی ]

چندین متن انگلیسی جذاب

You are the wine and the cup

You are the ocean and the drop

While afloat I remain

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

Your worst friends are those who flatter and talk with you glibly and conceal your faults .

بدترین دوستانت آنهایی هستند که با چاپلوسی ازت تعریف و تمجید میکنند و خطاهایت را میپوشانند.

Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain.

زندگی در انتظار طوفان بودن و گذر از آن نیست بلکه یاد گرفتن رقص، در باران است.

Sometimes you have to go through darkness to get to the light

بعضی اوقات بايد از دل تاريكى بگذرى

تــا بــه روشنــايــى بــرســى.!

Don not fall in love with the face and body. fall in love with the spirit, heart and character.

عاشق چهره و بدن نشوید!

عاشق روح، قلب و شخصیت شوید.

I’m not just in your free time or your second choice!!

 Prioritize me or leave me alone.

من فقط در وقت آزادت یا انتخاب دوم تو نیستم!!

من را در اولویت قرار بده یا تنهایم بگذار…

Having someone like you is life.

داشتن یکی مثل تو یعنی زندگی.

If you come as a doctor to my pillow

I won’t give the joy of sickness to the whole world

گر طبیبانه بیایی به سر بالینم

به دو عالم ندهم لذت بیماری را 🙂

مطلب مشابه: متن قشنگ کوتاه انگلیسی با معنی؛ 30 متن کوتاه و شعر انگلیسی با ترجمه

چندین متن انگلیسی جذاب

جملات انگلیسی عاشقانه

There’s difference between being liked and being valued!!

A lot of people like you، But Not many value you.

بین دوست داشتن و ارزش داشتن تفاوت وجود دارد!!

افراد زیادی شما را دوست دارند اما خیلی برای تان ارزش قائل نیستند…

Love is the beginning of all the enjoy which nature has store for us.

عشق اغاز تمام لذت‌هايى است كه طبيعت برای ما در نظر گرفته.

Good days will come when you have completely learnt the lessons of the bad days..!

روز‌های خوب وقتی از راه می‌رسند که درس‌ روزهای بد را کاملا یاد گرفته باشی…!

Try saying nothing negative for 24 hours straight and watch how your life change.

سعى كن ٢٤ ساعت

هيچ چيز منفى اى نگى،

بعدش ببين زندگيت چطور تغيير ميكنه.

sometimes following your heart

means losing your mind.

گاهی دنبال کردن دلت به معنی از دست دادن عقلت خواهد بود.

Dont compare. You have everything in you to succeed and go as far as you want to go. Nature does not make copies. You are an original. Be yourself. Because you are the real thing.

خودتو با کسی مقایسه نکن.

تو همه چیز برای موفقیت داری و تا جایی که می خوای هم پیش میری.

طبیعت از تو کپی نمی کنه.

تو اورجینال هستی، خودت باش.

چون تو چیز واقعی هستی.

Don’t waste your precious time and energy blaming people or circumstances. Take responsibility for your success and focus on your goals.

زمان و انرژی گرانبهای خود را با سرزنش افراد یا شرایط هدر ندهید. مسئولیت موفقیت خود را بپذیرید و روی اهداف خود تمرکز کنید.

No need to explain your choices to those who never bothered to hear your struggles.

نیازی نیست انتخاب های خود را برای کسانی که هرگز زحمت شنیدن مبارزات شما را به خود نداده اند توضیح دهید.

Success creates complexity. Complexity is the silent killer of success. To keep growing, keep things simple and focused. Only a few things matter, focus on that and let go of everything else.

موفقیت پیچیدگی ایجاد می کند.

پیچیدگی قاتل خاموش موفقیت است. برای ادامه رشد، همه چیز را ساده و متمرکز نگه دارید.

فقط روی چند چیز که مهم است، تمرکز کنید و همه چیز را رها کنید.

چندین متن انگلیسی جذاب

متن انگیزشی انگلیسی

The right vibe can create magic.

انرژی و حس درست میتونه جادو بسازه.

Create your life on your terms.

Focus on:

– Yourself

– Your Enviornemt

– Who you wanna become

– Why you act the way you do

Life changes when you truly believe in yourself.

زندگی را بر اساس شرایط خود بسازید.

تمرکز بر:

– خود

– محیط

– اینکه چه کسی میخوای بشی

– اینکه چرا رفتار و عملت باهم مطابقت داره!

زندگی زمانی تغییر می کنه که واقعاً به خودت ایمان داشته باشی.

Stay away from people that ruin your 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞.

از افرادی که شما را نابود می کنند دوری کنید.

Feelings that create success: Caring, kindness, humility, forgiveness, gratitude Feelings that destroy success: Anger, comparing, blaming, arrogance, judgement

احساساتی که موفقیت ایجاد می کند: مراقبت، مهربانی، فروتنی، بخشش، قدردانی از احساساتی که موفقیت را از بین می برند: خشم، مقایسه، سرزنش، تکبر، قضاوت

𝐁𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭. 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭.

صبور باش. گاهی برای بهتر شدن  باید از بدترین شرایط عبور کرد.

Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.

تعیین اهداف اولین قدم در تبدیل چیزهای نامرئی به مرئی است.

مطلب مشابه: متن خاص کوتاه انگلیسی با معنی (54 متن کوتاه با مفهوم انگلیسی ویژه)

چندین متن انگلیسی جذاب

جملات انگیزشی موفقیت انگلیسی

Success is found in the ability to:

– Hold on and let go

– Be selfless, but selfish

– Be confident, but coachable

– Be fine when things get messy

– Be results-driven, but process oriented

Put your all into what you do, but don’t be defined by it.

موفقیت در این توانایی ها یافت می شود:

– صبور باش و رها کن

– فداکار باش، اما خودخواه نباش

– مطمئن باش، اما به اندازه

– وقتی اوضاع به هم ریخته ، اوکی باشید

– نتیجه محور و فرآیند گرا باشید

تمام تلاش خود را در کاری که انجام می دهید به کار ببرید، اما با آن تعریف نشوید.

Find comfort in knowing that all that you’re currently experiencing is a transition and transformation period that’s leading you to your bliss and abundance.

با دانستن اینکه تمام چیزی که در حال حاضر تجربه می کنید، یک دوره گذرا و متحول است که شما را به سعادت و فراوانی می رساند، آسودگی خاطر پیدا کنید.

The mind is an important and sacred place. Keep it clean and clear.

ذهن مکان مهم و مقدسی است.

آن را تمیز و شفاف نگه دارید.

The past is where you learned the lesson. The future is where you apply the lesson, don’t give up in the middle.

گذشته جایی است که شما درسی را یاد گرفتید.

آینده جایی است که شما درس را به کار می گیرید،

این وسط تسلیم نشوید.

مطلب مشابه: متن انگلیسی درباره رفیق با ترجمه در وصف رفیق عزیز و صمیمی قدیمی

چندین متن انگلیسی جذاب

متن زیبا و با معنی انگلیسی

Believe in it until it manifests for you. Don’t overthink how it will happen. Don’t worry about when it will happen. Just believe in it. Believe in yourself. Let it flow in.

ایمان داشته باشید تا زمانی که برای شما آشکار شود.

بیش از حد فکر نکنید که چگونه اتفاق خواهد افتاد.

نگران زمان وقوع آن نباشید.

فقط به آن ایمان و به خودتان باور داشته باشید.

بگذارید جریان پیدا کند.

Here’s how luck finds you:

1. Work harder than expected

2. Stay teachable

3. Give unselfishly

4. Read and write more

5. Show up on time

6. Quit complaining

7. Develop good manners

8. Be humble and show gratitude

9. Be kind and generous

10. Surround yourself with smarter people

در اینجا شانس شما را پیدا می کند:

1. بیشتر از حد انتظار کار کنید

2. آموزش پذیر بمانید

3. بی خودی ببخشید

4. بیشتر بخوانید و بنویسید

5. به موقع حاضر شوید

6. دست از شکایت بردارید

7. اخلاق خوب را توسعه دهید

8. متواضع باشید و سپاسگزاری کنید

9. مهربان و سخاوتمند باشید

10. اطراف خود را با افراد باهوش تر احاطه کنید

avoiding people who repeatedly trigger your mental health and lower your vibe is a top tier form of self-care.

اجتناب کنید از افرادی که به طور مکرر سلامت روان شما را تحریک می کنند و حال و هوایتان را بد می کنند.

این نوعی مراقبت از خود است.

چندین متن انگلیسی جذاب

I refill myself with all my love because the same heart that can give someone more than they deserve can also bless itself with what it truly deserves..

من دوباره خودم را با تمام عشقم پر می کنم، چون همان قلبی که می تواند به کسی بیش از آنچه لیاقتش را دارد بدهد، می تواند با آنچه واقعاً لیاقتش را دارد به زندگیش برکت بدهد.

مطالب مشابه