متن ها

متن آینده زندگی [ جملات کوتاه درباره آینده خوب، روزهای بعد و زندگی زیبا ]

آینده برای بسیاری مهم است. از طرفی بسیاری از آینده می‌ترسند. از همین رو بزرگان هر رشته‌ای درباره آینده چیزهای مهم گفته‌اند. برای ما نیز مهم است که به این متون دسترسی داشته باشیم تا در مقابله با آینده دست پُر باشیم. در ادامه با متن‌ها همراه شوید چرا که چندین متن مهم درباره آینده را برای شما دوستان آماده کرده‌ایم.

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

    موفقیت یک جدال بین شما و خودتان در درونتان است.

مهم نیست امروز چه اتفاقی بیفته،

هیچ وقت از باور اینکه میتونی درستش کنی دست برندار.

حتی اگه امروز نباشه، فردا یه شانس دوباره ست.

    It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves

    ستارگان سرنوشت ما را مشخص نمی کنند، بلکه خودمان این کار می کنیم

    “ویلیام شکسپیر”

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

    The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways

    آینده متعلق به کسانی است که مهارت های بیشتری می آموزند و آن ها را با روش های خلاقانه ترکیب می کنند

    “رابرت گرین”

خودتان را با هیچ کس در این دنیا مقایسه نکنید

اگر چنین کنید به خودتان اهانت می کنید.

اگر نمی توانید پرواز کنید

پس بدوید

اگر نمی توانید بدوید

پس راه بروید

اگر نمی توانید پیاده روی کنید

بخزید

و اگر نمی توانید بخزید

هر کاری انجام دهید تا به جلو حرکت کنید.

    آنقدر خوب باشید که دیگران نتوانند شما را نادیده بگیرند.

    همیشه کار تا وقتی که انجام شود غیرممکن به نظر می رسد.

    Make creativity rather than comfort your goal and you will ensure far more success for the future

    به جای آسودگی خلاقیت را هدف خود قرار دهید تا موفقیت های بسیار بیشتری در آینده به دست آورید

    “رابرت گرین”

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

هنگامی که یک در بسته می شود

در دیگری باز می شود

اما ما غالبا آنقدر ناراحت در بسته هستیم

که کسی را که برای ما دری جدید باز کرده را نمی بینیم.

یاد بگیرید که برای خود ارزش قائل شوید

این یعنی :

برای خوشبختی خود بجنگید.

    جنگیدن برای خوشبختی سخت ترین چیزی است که برایش خواهید جنگید، اما تنها چیزی است که ارزش جنگیدن را دارد.

    «اگر می‌خواهید آینده را تعریف کنید گذشته را مطالعه کنید

    اما اجازه ندهید سایه‌های گذشته، آینده شما را تاریک کند!»

    کونفوسیوس

    «هر انسانی می‌تواند با تغییر نگرش، آینده خود را تغییر دهد»

    ارل نایتینگل

    No matter how dirty your past is, your future is still spotless

    مهم نیست گذشته شما چقدر بد است، آینده شما همچنان بی عیب است

    “دریک”

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

    Even the smallest person can change the course of the future

    حتی کوچکترین فرد نیز می تواند مسیر آینده را تغییر دهد

    “ملکه گالادریل”

    «هیچ چیز به اندازه رؤیا در ساختن آینده مؤثر نیست»

    ویکتور هوگو

    «آینده بر زمان حال تأثیر می‌گذارد»

    فردریش نیچه

    «آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رؤیاهای خود اعتقاد دارند»

    النور روزولت

Be the person you needed when you were young

کسی باش که زمانی که بچه بودی بهش نیاز داشتی

    قوه تخیل همه چیز است. قوه تخیل پیش نمایش جاذبه های آینده زندگی است….

    بزرگ فکر کن!

پشیمانی، نتیجه شتاب در انتخاب است. یک تصمیم نادرست و به دنبال آن یک گزینش، می تواند باعث ایجاد حالت تأسف و پشیمانی گردد ؛ اما این نگرانی برای شخصی که در تصمیم گیری خود، فرداها را در نظر می گیرد، وجود ندارد ؛ زیرا اوّلْ اندیشیده و سپس انتخاب و حرکت کرده است!

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

    If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it’s not

    اگر صبح بیدار شوید و فکر کنید آینده بهتر خواهد شد، روز روشن و خوبی خواهید داشت. در غیر این صورت، این طور نخواهد بود

    “ایلان ماسک”

    I never think of the future. It comes soon enough

    من هرگز به آینده فکر نمی کنم، چون خیلی زود فرا خواهد رسید

    “آلبرت انیشتین”

زندگی را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ

ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ

ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ

ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ

ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ

ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ می گیرد

ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛

ﺟﺎﻥ ﻣﻦ

ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ

تک تک ساعت که گوید ،گوش دار

گویدت بیدار باش ای هوشیار

از تن آسایی و بیکاری بترس

هم مشو یک ثانیه غافل ز درس

عقربک آهسته پندت می دهد

پند شیرین تر ز قندت می دهد

گویدت جانا،گذشته در گذشت

هیچ عاقل گرد بگذشته نگشت

همچو من پر طاقت و ورزنده باش

روز تا شب در پی آینده باش

تنبلی آرد به چشمان تو خواب

می شود آینده ات یکسر خراب

زندگی پیوسته با آینده است

هر که را آینده باشد زنده است

با کسی که دوسش دارین در زمان حال زندگی کنین

لذت ببرین، همین آینده نگری های مزخرفتون باعث تموم شدن خیلی از رابطه هاتون میشه….

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

گذشته، گذشته است و آینده نیست

میان دو نابود، پاینده چیست؟

گذشته اگر خوب اگر بد، گذشت

وز آینده کس نیز واقف نگشت

گذشته به چنگ تو ناید دگر

وز آینده ات نیز نبود خبر.

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

رود دنیا جاریست

زندگی، آبتنی کردن در این رود است

لوح ازل و ابد فرو خوان

بنگر که تو زین و آن چه باشی

آینده و رفته را نگه کن

بشمر که تو در میان چه باشی

هر عارفی که بینیم

دایم امیدوار است

از ذوق نعمت الله

ما نیز امیدواریم

حال ما را

غم آینده مشوش نکند

در بهاران

نبود فکر زمستان ما را.

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش

زده ام فالی و فریاد رسی می آید

دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی

کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

تعبیر رفت یار سفر کرده می رسد

ای کاش هرچه زودتر از در، در آمدی

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

اگر می خواهید آینده را تعریف کنید گذشته را مطالعه کنید،

اما اجازه ندهید سایه های گذشته، آینده شما را تاریک کند

این یک دم عمر را غنیمت می دان

از رفته میندیش وز آینده مترس!

ماییم که از باده ي بی جام خوشیم

هر صبح منوریم و هر شام خوشیم

گویند سرانجام ندارید شما

ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم

شوژه ی شعرم شد اندر حال آینده

کنم این مطلبم ارسال آینده

به این وضع خراب پول برق و گاز

به زیر قرض خواهم رفت آینده

وگر هم قول وامی بود از مسکن

زمانش لغو شد تا سال آینده

شدست این واژه ورد هر بدهکاری

که می گوید دهم پولت در آینده

نمی دانم که این بیچاره وقت حال

چرا موکول می گردد به آینده

جوان نسل سوم را نگاهش کن

مهرش را چه کس داند در آینده

سخن مفت و همی هزیانه می بافم

سخن ممنوع شد تا پست آینده

آینده نزدیک است

با تمام اتفاقاتش

با تمام شیرینی و تلخی هایش

شیرینی هایی که گاه همچو زهر برایمان دردآور

و تلخی هایی که گاه همچو قهوه ای تلخ مرهمی بر دردهاست

آینده ای باید ساحت

این آینده را در افکارم می سازم

افکاری که برای خود دارد دنیایی

دنیایی رنگی

رنگی تر از رنگین کمان

دنیایی شیرین همانند عسل

دنیایی تلخ همچون زهر

این دنیا آینده ی من استت

آینده تلخی دارد و هم شیرینی

تلخی ها می گویند زندگی راحت نیست

و شیرینی ها می گویند زندگی همیشه سخت نیست

تلخی ها می گویند تلاش کن

شیرینی فریاد می زند امیدت را از دست نده

فکر دنیایی بدون تلخی و شیرینی ها بی معناست

آینده را باید ساخت.

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

پدرم غصه هایش را درونش میریزد

خودش را پیر کرد

نگران آینده ی من است…

مادر با تسبح سبزش

تمام امامزاده ها را دورمیزند

ذکرها را فوت می کند دورسرم

نگران آینده ی من است …

خواهر کوچکم انگشت نما می کند

اشک های جاری ام را

خواهربزرگترنقدوبرسی میکند

حال و روزم را

همه نگران آینده من هستند

ومن نگران آینده ی شعرهایم…

ما امروز به فردای دیروزمان رسیدیم

تمام دقدقه های ما امروز ما بود

به آنچه می پنداشتیم رسیدیم؟

ما جز آینده به چیز دیگری فکر نکردیم

آینده ای که وقتی برسد

دیگر گذشته است

گمان می کنیم که درحال زندگی می کنیم

و این شعار همیشگی ماست

اما تمام تلاش های ما برای آینده است

غافل از اینکه آینده همین یک ثانیه پیش گذشت

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

آینده را چون موی افشان نگارم باز می بینم

بودن و ماندن را کمی چون راز می بینم

می دانم از احساس من بیهوده رنجیدی

من روز ها را خواب یک پرواز می بینم

در داستان شیطنت های پری روزت

گویی غرورت را چنان آغاز می بینم

تو دائما در گیر اندوهی ولی من هم

در انعکاس حرف ها آواز می بینم

انگار وقت رفتن من شد!! مهیایی؟؟

این راه را چون آسمان دل باز می بینم

دیگر تمسخرهای تو سوهان روحم نیست

من کوششی در نغمه های ساز می بینم

آینده می فهمد که من احساسی و گرمم

آینده را دنیایی از ابراز می بینم

آینده می گوید به تو که عاشقت بودم

من عاشقی را بسته چون یک راز می بینم

دیوار احساست اگر ریزد به روی من

من جلوه های بی بدیل ناز می بینم

افشان کند گر بوسه هایت بی ریایی را

من خواب رنگارنگ در پرواز می بینم!!!!

متن‌های مهم و زیبا درباره آینده

چشم انتظار آینده نباش

آینده راهش را بلد است

در فاصله هر پلک زدن

آینده را میبینی ، خیلی سرکش است

خیلی بیرحم است ، حرفش یک کلام است

چه بخواهی چه نخواهی میهمان ناخوانده ات میشود

و باز ،، و باز ،، و باز هم

تا جایی که در خود فرو رویم ، همراه گذشته مان

گذشته خیلی مهربانتر است

مثل میوه فروشی که اجازه سوا کردن میوه هایش را میدهد

روزگار هم میگذارد گذشته را جدا کنی ، آنهایی که رسیده تر هستند

آنهایی که ازشان خاطره های زیبا داری

آنهایی که به مزاجت سازگارترند

هر چه میخواهی انتخاب کن ، فقط تاوانش را بده

تاوانش هم سخت نیست ، روزگار ارزان فروش است

همیشه گذشته را حراج میکند

قیمتش ، کمی تنهایی ست

مطالب مشابه