متن ها

سخنان سقراط فیلسوف معروف یونانی؛ گزیده جملات سنگین و فلسفی او

در این بخش مجموعه سخنان سقراط فیلسوف معروف یونانی را گردآوری کرده ایم.

سقراط فیلسوف یونان کلاسیک اهل آتن و یکی از بنبان گذاران فلسفه غرب بود. او را نخستین فیلسوف اخلاق در غرب می دانند. او در سال ۴۷۰ پیش از میلاد متولد شد و در سال ۳۹۹ پیش از میلاد به جرم هتک حرمت و تمسخر اشیا مقدس و فساد [ذهنی] جوانان با خوردن جام شوکران اعدام شد. سقراط نوشته‌ای از خود به جای نگذاشت و عمدتاً از طریق نویسندگان باستان مانند آنتیستنس، آریستیپوس و آریستوفان و شاگردانش همچون افلاطون و گِزِنُفون به دنیا معرفی شد.

«گفتمانهای افلاطون» یکی از جامع‌ترین نوشته‌ها راجع به سقراط است که از دوران باستان به جا مانده‌است؛ هرچند مشخص نیست که تصویری که افلاطون، بهترین شاگرد سقراط، از استادش می‌دهد تا چه اندازه درست است. این اثر افلاطون، سهم بسزای سقراط در معرفت‌شناسی و اخلاق را روشن می‌کند.

مجموعه سخنان سقراط

سخنان سقراط فیلسوف معروف یونانی؛ گزیده جملات سنگین و فلسفی او

راز خوشبختی در جستجوی چیزهای بیشتر نیست
بلکه لذت بردن از چیزهای کمتر است


تنها راه برای به دست آوردن شهرت خوب این است
که تلاش کنید همان چیزی باشید
که می خواهید در ظاهر باشید


MARRY
IF YOU GET A GOOD WIFE
YOU’LL BECOME HAPPY
IF YOU GET A BAD ONE
YOU’LL BECOME A PHILOSOPHER
ازدواج کنید
اگر همسرتان خوب باشد
خوشبخت خواهید شد
اگر بد باشد
فیلسوف خواهید شد


تنها افراد بسیار نادان یا بسیار باهوش می توانند در برابر تغییر مقاومت کنند


THE FIRST STEP TO WISDOM IS
ADMITTING YOUR OWN IGNORANCE
اولین قدم به سوی خرد این است
که به نادانی خود اعتراف کنید


جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد
كه مطالعه كار روزانه اش باشد


به این نتیجه رسیده ام که این حکمت نیست که شاعران را قادر به شعر گفتن می کند بلکه نوعی غریزه یا الهام است

مطلب مشابه: سخنان ارسطو فیلسوف بزرگ یونان؛ جملات ناب فلسفی و آموزنده از او


باید بخوری تا زنده باشی
نه آنکه زنده باشی تا بخوری


سخنان سقراط فیلسوف معروف یونانی؛ گزیده جملات سنگین و فلسفی او

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است


در هر صورت ازدواج کن! اگر همسر خوبی داشته باشی شادمان خواهی بود و اگر همسرت بد باشد فیلسوف می شوی


TO FIND YOURSELF
THINK FOR YOURSELF
برای یافتن خودت
خودت فکر کن


متن سخنان فیلسوف معروف سقراط

من می دانم که باهوش هستم
زیرا می دانم که هیچ چیز نمی دانم


خرد واقعی زمانی به سراغ هر یک از ما می آید که متوجه می شویم چقدر در مورد زندگی، خود و دنیای اطراف خود اطلاعات کمی داریم


هیچ کس از قلب شما
به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست
بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد
دوری کنید.

مطلب مشابه: سخنان افلاطون؛ جملات فلسفی ناب آموزنده از فیلسوف قدیمی افلاطون


اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند
بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند


ذهن های قوی درباره ایده ها، ذهن های متوسط درباره رویدادها و ذهن های ضعیف درباره افراد بحث می کنند


ازدواج كردن و ازدواج نكردن
هر دو موجب پشیمانی است


THE ONLY TRUE WISDOM IS IN KNOWING
YOU KNOW NOTHING
تنها حکمت واقعی این است
که بدانی هیچ چیز نمی دانی


سخنان سقراط فیلسوف معروف یونانی؛ گزیده جملات سنگین و فلسفی او

جملات سنگین سقراط

نمی توانم به کسی چیزی یاد بدهم تنها می توانم او را وادار به فکر کردن کنم


ذهن همه چیز است
به آنچه فکر می کنی
تبدیل می شوی


خودت بودن در دنیایی که مدام در تلاش است
از تو چیز دیگری بسازد
بزرگترین موفقیت است


کسی که به آن چه دارد راضی نیست به آن چه که دوست دارد داشته باشد نیز راضی نمی شود


نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم
فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند


از مرگ نترسید كه تلخی آن
از ترس از آن است


خرد واقعی زمانی به سراغ هر یک از ما می آید
که متوجه می شویم چقدر در مورد
زندگی، خود و دنیای اطرافمان اطلاعات کمی داریم


به خاطر داشته باشید که در امور بشری هیچ چیز ثابت نیست، پس از شادی بی حد در خوشی ها و افسردگی بیش از حد در مصیبت ها اجتناب کنید


دعاهای ما باید برای برکت کلی باشد
خداوند خودش می داند
چه چیزی برای ما بهترین است


با پدر و مادرت چنان رفتار کن
که از فرزندانت توقع داری با تو رفتار کنند


THE UNEXAMINED LIFE IS NOT WORTH LIVING
زندگی نیازموده، ارزش زیستن ندارد


شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.


مردم هر كدام آرزویی دارند
یكی مال می خواهد، یكی جمال و دیگری افتخار
ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است


اگر می خواهی هستی را بشناسی
خود را بشناس

مطالب مشابه