متن ها

سخنان بزرگان در مورد غم و غصه (نقل قول آموزنده درباره غم)

غم مجهولی است که نویسندگان، شاعران و متفکرین بزرگ را به نوشت وا داشته است. ما نیز امروز در سایت ادبی متن‌ها قصد داریم سخنان بزرگان در مورد غم را برای شما دوستان قرار دهیم. پس اگر می‌ خواهید نظر بزرگان درباره غم را بدانید، در ادامه با ما باشید.

سخنان بزرگان در مورد غم و غصه (نقل قول آموزنده درباره غم)

سخن بزرگان در مورد غم

کسی که می خواهد خود را از مصیبت ها برهاند، باید در جستجوی لذات خیالی نباشد. چه اگر باشد، همچون نابینایی است که راه را از چاه تشخیص نمی دهد.((گوته)) 

هیچ رنجی بالاتر از رنج کودکی نیست که برای اولین بار طعم ستم و سنگدلی را چشیده باشد.((رومن رولان)) 

اشخاصی که حل و فصل سختیهای زندگی خود را به عهده دیگران می گذارند، مانند کسانی هستند که برای عبور از رودخانه منتظر می شوند تا آب آن خشک شود.((هوراس))

اشخاص جدی و فعال طوری به کار عادت می کنند که بیکاری باعث صدمه و عذاب آنان می گردد و اگر بر حسب اتفاق از شغل و رشته مخصوص به خود باز بمانند، به حکم اجبار، مشغله ای دیگر برای خویش تدارک می بینند.((اسمایلز)) 

سخن بزرگان در مورد غم

اگر شغلی داری که هیچ گونه سختی در آن وجود ندارد، پس بدان که در حقیقت شغلی نداری.((ماکلوم اس فوربس)) 

داروی تمام دردها نیکی است؛ به شرط آنکه ندانند شما نیک هستید، وگرنه نمی گذارند نیک بمانید.((محمد حجازی)) 

من تنها یک ترس دارم و آن این است که زندگی ام بیش از اندازه در این دنیا به طول انجامد و در آخر عمر مانند گلیمی پوسیده، دیگران را از وجود خویش در رنج و زحمت اندازم.((توماس جفرسون)) 

دست مرا از تابوت بیرون گذارید تا مردم بدانند که با اینهمه رنج چیزی از دنیا با خود نبردم.((اسکندر)) 

تمام اشتباههای ما درباره مرگ ناشی از این است که فکر می کنیم درد و رنجی که ما قبل از مردن می کشیم مربوط به مرگ است. در صورتی که چنین نیست و تمام درد و رنجها مربوط به زندگی است. زندگی موجب درد و رنج می شود و مرگ، پایان دردهاست.((موریس مترلینگ)) 

اگر قرار باشد که در برابر هر چیزی، واکنش نشان دهیم، پیوسته از فشار روانی، رنج خواهیم برد.((آنتونی رابینز)) 

اگر کامروا نشوید، زندگی، خود به خود و به میزان کافی، شما را دچار رنج خواهد ساخت و نیازی نیست که با ایجاد قوانین سخت، پیوسته خود را دچار رنج و اندوه کنید.((آنتونی رابینز)) 

اگر زندگی خود را به گونه ای بنا کنیم که خوشبختی ما وابسته به اموری بیرون از دسترس ما باشد، در آن صورت، احساس رنج خواهیم کرد.((آنتونی رابینز)) 

افراد، برای فرار از رنج، تلاش بیشتری می کنند تا برای کسب لذت.((آنتونی رابینز)) 

مطلب مشابه: متن بارانی غمگین و احساسی (قشنگ ترین متن های غم انگیز بارانی)

سخن بزرگان در مورد غم

نقل قول درباره ناراحتی

کسانی که به مجردِ برخورد با سختی، کار را رها می کنند، هرگز به جایی نمی رسند.((آنتونی رابینز)) 

آنچه در زندگی بیشتر مردم، مایه ی اندوه است، این است که بیشتر، می دانند در زندگی خود خواهان چه چیزهایی هستند، ولی به درستی نمی دانند که چه کسی می خواهند باشند.((آنتونی رابینز)) 

هر اندوهی، برانگیزاننده و اندرزی ارزشمند است.((رالف والدو امرسون)) 

هر قدر علل و موجبات اندوه آدمی کمتر باشد، نیک بخت تر است و هر چه میزان خواسته ها و تمایلات کمتر باشد، زندگی او آرامتر و به نیکبختی نزدیکتر خواهد بود.((گوته)) 

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.((جواهر لعل نهرو)) 

اکنون روزگاری است که شخصی که هیچ کار نمی کند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی که بیشتر کسانی که با زحمت و سختی، کار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند!((جواهر لعل نهرو)) 

در میان اندوه و خطا و غم، شبنم جوانی را در دل خود نگهدار و بر لبان خود لبخند حقیقت را.((هنری وادزورث لانگ‌فلو)) 

آرام باش ای دل غمگین! از شِکوه بس کن؛ پشت ابرها هنوز خورشید می درخشد؛ سرنوشت تو همان است که دیگران دارند. در هر زندگی باید باران هایی فرو ریزد و برخی روزها تیره و حزن انگیز باشند.((هنری وادزورث لانگ‌فلو)) 

سخن بزرگان در مورد غم

ای ستاره ی نیرو، تو را می بینم که ایستاده ای و بر درد من لبخند می زنی؛ تو با دست فولادین خود اشاره می کنی و من نیروی خویش را باز می بابم.((هنری وادزورث لانگ‌فلو))

رنج های مشترک در پیوند با ما هستند و حقیر اند، چون رنج ها حقیر اند.((فرناندو پسوا)) 

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد.((فرناندو پسوا)) 

رنج کشیدگان راستین گردهم نمی آیند و گردهمایی تشکیل نمی دهند. هرکس رنج می کشد، به تنهایی رنج می کشد.((فرناندو پسوا)) 

چیزی که به تندی رشد نکند، در زیر وجود پیشامد گونه ی اندیشه ی ما رنج می برد.((فرناندو پسوا)) 

اثری را آفریدن و پس از پایان، بد شمردن، از رنج های روان است؛ به ویژه اگر شخص بپذیرد که این بهترین اثری بود که می توانست بیافریند.((فرناندو پسوا)) 

مطالعه ی روزنامه از نقطه نظر زیبایی شناسی، چه بسا اخلاقی هم همیشه پر دردسر است، حتا برای کسی که اندکی عذاب وجدان اخلاقی را بشناسد پر دردسر است.((فرناندو پسوا)) 

همه چیز هیچ است، درد ما هم همین طور.((فرناندو پسوا)) 

سخن بزرگان در مورد غم

جملات بزرگان درباره ناراحتی و غم

نه رنج انسانی بی نهایت است و نه رنج ما ارزش برتری از خود رنج را دارد که باید تاب آوریم.((فرناندو پسوا)) 

اندوه تلاش گران سخت کوش بدترین نوع اندوه است.((فرناندو پسوا)) 

به درد نخورها و بی اهمیت ها فضای بینابینی فروتنانه میانه ای در زندگی حقیقی ما می گشایند.((فرناندو پسوا)) 

در این جهان هراس به دل راه مده، بزودی خواهی دریافت چه لطیفه ای در خود دارد رنج کشیدن و نیرومند بودن.((هنری وادزورث لانگ‌فلو)) 

ما آن که می پنداریم نیستیم و زندگی، زودگذر و اندوهگین است.((فرناندو پسوا)) 

هدف مورد نظر یا روش ما نه شادی است و نه اندوه؛ کار کردن است و بس، بدان گونه که هر روز از روز گذشته گامی پیش تر باشیم.((هنری وادزورث لانگ‌فلو)) 

نویسنده ای که می کوشد بر ترجمه ی رمانهایش نظارت کند، همچون چوپانی که در پی گله ای از گوسفندان ناآرام است، به دنبال کلمه های بی شماری می گردد؛ حالت این نویسنده برای خودش غم انگیز است و برای دیگران خنده آور.((میلان کوندرا)) 

سخن بزرگان در مورد غم

یک پیرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند.((آندره موروا)) 

درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلکه در سهل انگاری و بی باکی روحی است.((آندره موروا)) 

طوفان، درد و تباهی را آشکار ساخته، اما او به هیچ وجه آفریننده ی تباهی و درد نبوده است.((آندره موروا)) 

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.((آندره موروا)) 

امر بسیط [ =گسترده ] بر پریشان سران، تک شکل و یکنواخت نمود می یابد و یکنواختی، موجد ملال [ =رنجش ] است. ملولان تنها یکنواختی (امر یکرویه و پیش پا افتاده) را می یابند.((هایدگر)) 

درون [هر] چارچوب، دنیایی ابدی توسط شخص دیگری آفریده شده است که از هر شائبه ی فنا به دور است؛ دنیایی که جریان ازلی علت و معلول، یا رنج و شادی را در آن راهی نیست.((اریک نیوتن)) 

برای رسیدن به آرزوهایتان و زندگی کردن به گونه ای که دوست دارید، باید هر روز کارهای سختی انجام بدهید.((مایکل ال اشتال)) 

مطلب مشابه: متن درباره ناراحتی؛ 20 متن کوتاه جدید و قشنگ درباره ناراحت شدن

سخن بزرگان در مورد غم

هرچند که مادرم برای من دچار سختی های فراوانی شده است، ولی فکر می کنم از آنها لذت نیز برده است.((مارک تواین)) 

یک زندگی اجتماعی خوب، نه تنها باعث لذت و انگیزش می شود، بلکه سرچشمه ی بزرگی برای پشتیبانی از ما در سختی هایمان است.((گیل لیندن فیلد)) 

آرزوهای به ستوه آورنده ی آدمی، به گونه ای اندوه بار برآورده می شوند.((فلورانس اسکاول شین)) 

تنها در کاری می توانیم کامیاب شویم که به سختی، دوستدار آن باشیم.((فلورانس اسکاول شین)) 

نتیجه ی فریب و ریاکاری، ناامیدی و اندوه؛ و راه خیانتکاران، دشوار است.((فلورانس اسکاول شین)) 

هیچ قلبی وقتی در پی رویاهایش بوده، هرگز رنج نکشیده است.((پائولو کوئیلو)) 

ترس از رنج از خود رنج بدتر است.((پائولو کوئیلو)) 

به ناراحتی ها (حتی دندان درد) مانند تجربه ی جالبی می نگرم و از اینکه از تجربه ی تازه ای بیخبر نمانده ام، شادمانم. آسمان بالای سر من به هر رنگی باشد، من برای هر گونه سرنوشتی آماده ام.((جین وبستر)) 

من با این فلسفه که ناامیدی و نکبت و غم، نیروی اخلاقی را تقویت می کند مخالفم. افراد نیکبخت و شادمان هستند که مهر و محبت می بخشند.((جین وبستر)) 

ناراحتی های بزرگ نیست که صبر و بردباری نیاز دارد، بلکه این ناراحتی های خرد خرد و جگر سوراخ کن را با تبسم برگزار کردن، به راستی نیازمند روحیه است.((جین وبستر)) 

سخن بزرگان در مورد غم

مردن مانند شیرجه زدن در یک دریاچه ی ژرف در یک روز گرم است. در این شیرجه، شوکِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یک ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است.((ریچارد باخ)) 

درد، پیامی است برای جنبش، تلاش و به دست آوردن نیازهایتان.((رابرت هلدن)) 

بیشتر زمانها، پیشامدی که بسیار اندوه بار و ناامید کننده به نظر می رسد، سبب بروز بزرگترین دگرگونی در زندگی می شود.((زیگ زیگلار)) 

نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.((مثل)) 

اندوه، مرگ روح است و شادی، زندگی آن.((وینه)) 

اندوه، نخست مغز را از بین می برد و سپس جسم را.((مثل هندی)) 

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید، می دانستید.((ابوعلی سینا)) 

رنجهای ناشی از سرکوبی و قوانین بی رحم ناشی از وفادار ماندن به یک الگو، هیچ یک منجر به درک حقیقت نمی شوند.((کریشنا مورتی)) 

جانوری که طعمه ی خود را با دندان می درد نیز ممکن است خوشبخت باشد، ولی تنها انسان می تواند نسبت به همنوع خود محبت کند و این والاترین دستاوردی است که آدمی می تواند آرزو کند.((سولژنیتسین)) 

انسان می تواند در هر زمان، هر رنجی را تاب آورد، مادام که معنایی [ =چمی ] در آن بیابد.((ویکتور فرانکل)) 

من همه چیز خود را به گرسنگی و رنجهای جوانی مدیون ام.((ناپلئون بناپارت)) 

سخن بزرگان در مورد غم

اگر همه ی ما این سختی را به خود بدهیم که گاهی به غریبه ها لبخند بزنیم، جهان می تواند روزهای خود را بر پایه ی زد و خوردهای کمتری آغاز کند.((ریچارد تمپلر)) 

برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت: گام نخست اینکه برای مسائل جزیی، خود را ناراحت نکنید، گام دوم اینکه بدانید همه ی مسائل جزیی هستند.((آنتونی رابینز)) 

بدبختی، گونه ای نقطه نظر است. کسی که کارش فروش آسپیرین است از سر درد شما احساس خشنودی می کند.((آنتونی رابینز)) 

ما باید خیلی خودپسند باشیم اگر تصور کنیم که برجسته ترین موجودات دنیا هستیم. در این دنیا نزدیک به صد میلیارد کهکشان وجود دارد که هر یک از آنها چندین میلیون خورشید دارند که شبیه به ما یا بهتر هستند و هر روز تعدادی از آنها با هم برخورد می کنند و در هیچ جای دنیا کسی برایشان غصه نمی خورد و مجلس ترحیم و یادبود برپا نمی کند.((موریس مترلینگ)) 

دردناک ترین امور زندگی دو چیز است: یکی درد ناشی از انضباط و دیگری درد ناشی از تاسف؛ درد تاسف به مراتب سنگین تر است.((؟)) 

سخن بزرگان در مورد غم

بهترین کتاب آن است که انسان را به اندیشه وادارد، وگرنه به درد پاره کردن هم نمی خورد.((الف بس)) 

برای [ شخص ] قانع حتی فقر و گمنامی شیرین است و برای ناراضی حتی ثروت و افتخار، [ مایه ] رنج است.((مثل چینی)) 

مطالب مشابه