متن ها

بیو ناب خفن قشنگ / 250 متن بیو پر معنی، سنگین و با مفاهیم خفن

با یک بیو خاص و ناب می‌توانید یک شخصیت مجازی خاص داشته باشید. ما در این بخش از سایت ادبی و هنری متن‌ها قصد داریم چندین بیو ناب خفن را برای شما دوستان قرار دهیم. این بیوهای ناب مناسب پلتفرم‌های متفاوتی قابل اجرا هستند. در ادامه با ما باشید.

بیو ناب خفن قشنگ / 250 متن بیو پر معنی، سنگین و با مفاهیم خفن

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

𝖥𝖠𝖢𝖤 𝖯𝖱𝖤𝖳𝖳𝖸 𝖡𝖴𝖳 𝖲𝖮𝖴𝖫 𝖯𝖱𝖤𝖳𝖳𝖨𝖤𝖱

صورت زیبا اما روح زيباتر

you are never coming back and i am honestly trying my hardest to be okay with that

تو هیچوقت برنمیگردی ولی من تلاشمو میکنم تا با این قضیه کنار بیام

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒕𝒐 𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉 𝒊𝒕

انکه را ارزش بدهی انسان بماند ارزوست

𝘪 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘮𝘺 𝘣𝘳𝘢𝘪𝘯 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘦

دلم واقعی شدن سناریو مغزمو میخواد

𝖠𝖭𝖣 𝖳𝖧𝖤 𝖧𝖮𝖯𝖤 𝖮𝖥 𝖯𝖤𝖮𝖯𝖫𝖤’𝖲 𝖢𝖠𝖯𝖨𝖳𝖠𝖫

و امید سرمایه ادماس

do whatever makes you happy the days aren’t coming back

هر کاری که خوشحالت میکنه انجام بده روزها برنمیگردن

𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘶𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭

آدما از آدما برای فراموش کردن استفاده میکنن

𝖭𝖮 𝖮𝖭𝖤 𝖲𝖤𝖤𝖲 𝖶𝖧𝖠𝖳 𝖸𝖮𝖴 𝖲𝖤𝖤

هیچکس اون چیزی که تو میبینی و نمیبینه

𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘭𝘪𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘸𝘰𝘬𝘦 𝘶𝘱

دروغ میگفتن بعضی شبا هیچوقت صبح نشدن

𝒊 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒆𝒅 𝒖𝒑

زیادی دوست داشتم واسه همین گند زدی

𝘪 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘭𝘢𝘴𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶

میخوام تموم زندگیم با تو باشه

What is not important to you in 5 years why is it important to you now?!

چیزی که 5 سال دیگه برات مهم نیست الان چرا برات مهمه؟!

مطلب مشابه: بیو غمگین عاشقانه / 80 متن بیو خیلی کوتاه احساسی غمگینی و ناراحتی

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

بیو با معنی خفن

ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʀᴇsᴘᴇᴄᴛs ᴘᴏᴡᴇʀ ɴᴏᴛ ʀɪɢʜᴛ

دنیا به قدرت احترام میزاره نه حق

𝙘𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 ? 𝙮𝙤𝙪 𝙙𝙞𝙙 𝙣𝙤𝙩 𝙨𝙚𝙚 𝙝𝙞𝙨 𝙛𝙖𝙞𝙡𝙪𝙧𝙚𝙨

شانس ؟ پاره شدن هامو ندیدی

𝘪𝘵 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘰𝘰𝘯

زندگی ما رو خیلی زود ساکت کرد

Missing our dreams Our lives have passed strangely

در حسرت آرزۅهامون عجیب عمرمون گذشت

𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘰𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘴𝘢𝘭𝘵 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘯𝘥

عشق زیادی نمک رو زخمه

𝒉𝒖𝒈 𝒎𝒆 𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒊 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒚 𝒔𝒂𝒅𝒏𝒆𝒔𝒔

بغلم کن تا تمام غمامو فراموش کنم

𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵

مرسی که قلبمو شکستی

همیشه سختی خوب نیست

𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘢 𝘬𝘪𝘯𝘥 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴

فراموشی نوعی خوشبختیه

𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘬𝘺 𝘪𝘴 𝘤𝘭𝘰𝘶𝘥𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘰 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵

اسمون ابریه دل منم همینطور

𝖨𝖲 𝖳𝖧𝖤𝖱𝖤 𝖯𝖤𝖠𝖢𝖤

ایا آرامش وجود داره؟

Now the only person I am happy to see is the angel of death

الان تنها کسی ک از دیدنش خوشحال میشم عزرائیله

مطلب مشابه: بیو کوتاه مفهومی ناب { گلچین 150 متن بیو کوتاه با مفهوم و با معنی سنگین }

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

متن بیو سنگین و ناب

𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒆‘𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒇𝒖𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒇𝒆

جدی هممون از این زندگی لعنتی خسته ایم

𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒕𝒐𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒓𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆

خیلی فکر می‌کنی مشکل تو همینه

𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦𝘯’𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘦𝘯𝘺𝘰𝘯𝘦

برای هیشکی مهم نیستیم

Every pain gives a lesson and every lesson change a person

هر دردی یه درسی میده و هر درسی آدم رو تغییر میده

𝒔𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆

ادمای غمگین لبخند زیبایی دارن

𝒘𝒉𝒚 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆 𝒔𝒐 𝒔𝒐𝒐𝒏

چرا باید خسته شی به این زودی از من

You know that people’s hearts are disposable

قلب ادما یبار مصرفه میدونید که

BAD DAYS BUILD BETTER DAYS

روزای سخت روزای بهتر ميسازن

𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑖𝑛 𝑎 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒

خاطرات میتونن تو یه زمان کوتاه آدمو بُکشن

𝘮𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘰𝘯𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘰𝘯𝘴

من با تنهایی تو با تن هایی

𝒘𝒉𝒐 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏’𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒚𝒐𝒖

کسی دوستت نداره همه لازمت دارن

𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘣𝘢𝘥‌ 𝘸𝘦 𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵

بد ماییم که خوب بقیه رو خواستیم

𝖲𝖴𝖢𝖢𝖤𝖲𝖲 𝖨𝖲 𝖬𝖸 𝖮𝖭𝖫𝖸 𝖢𝖧𝖮𝖨𝖢𝖤

موفقیت تنها انتخاب منه

𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘧𝘵 𝘶𝘯𝘴𝘢𝘪𝘥

بعضی چیزا ناگفته بمونن بهتره

if i knew it would hurt this much i wish i never laid eyes on you

اگه میدونستم اینقدر درد داره هیچ موقع به تو چشم نمی انداختم

مطلب مشابه: بیو دخترانه شاد و غمگین [ 150 متن بیو دخترونه سنگین و مغرورانه ]

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

جملات سنگین برای بیو

𝘴𝘰 𝘭𝘰𝘺𝘢𝘭 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘪 𝘣𝘦𝘵𝘳𝘢𝘺𝘦𝘥 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧

خیلی به تو وفادارم و به خودم خیانت کردم

𝖣𝖮𝖭’𝖳 𝖬𝖨𝖲𝖲 𝖬𝖤 𝖸𝖮𝖴 𝖢𝖧𝖮𝖲𝖤 𝖳𝖧𝖨𝖲

دلتنگ من نشو تو اینو انتخاب کردی

𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒐𝒏𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒆?

چی میشد اگه تو فقط برای من بودی

چشمات میارزه به دردسر

You never made me feel like I’m important to you

تو هیچ وقت باعث نشدی که من حس کنم برات مهمم

𝒊 𝒅𝒐𝒏’𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆? 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 𝒊 𝒂𝒎 𝒇𝒊𝒏𝒆

دوست ندارم؟ تو دلیل حاله خوبمی

𝙞 𝙧𝙖𝙞𝙨𝙚𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙪𝙩𝙩𝙚𝙧𝙛𝙡𝙞𝙚𝙨

بالا اوردم قلبم رو با همه پروانه‌ ها

𝘪’𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘢𝘯𝘺𝘮𝘰𝘳𝘦

من دیگه نمیتونم بیشتر از این قوی باشم

Don’t take it to heart I’ll take it we missed you

به دل نگیرید میگیریدم بگیرید ازتون کم کشیدیم

𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘪𝘳 𝘪𝘴 𝘴𝘢𝘥 𝘪𝘵’𝘴 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘦𝘳𝘦

بدون تو هوا دلگیره امشب

𝖬𝖸 𝖥𝖤𝖤𝖫𝖨𝖭𝖦𝖲 𝖠𝖱𝖤 𝖣𝖤𝖠𝖣

احساساتم مردن

𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘬𝘪𝘭𝘭 𝘮𝘦

چیزای کوچیکی که فراموش میکنی منو میکشه

𝒑𝒍𝒂𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉 𝒓𝒐𝒍𝒆 𝒐𝒇 𝒑𝒂𝒊𝒏 𝒊𝒏 𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒆𝒅 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆

‌ایفاگر نقش درد در لبخندی از جنس ناچاری

مطلب مشابه: بیو شخصیتی خاص { مجموعه 100 متن بیو سنگین درباره شخصیت }

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

بیو خفن با معنی

𝒚𝒐𝒖 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒕𝒐𝒐 𝒍𝒂𝒕𝒆

میدونی یه وقتایی خیلی زود دیر میشه

𝘪’𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵’𝘴 𝘢𝘭𝘭

حالم خوب نیس همین

𝘪’𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵’𝘴 𝘢𝘭𝘭

حالم خوب نیس همین

Promenading under the rain can be nice After all no one notices my tears

پیاده روی زیر باران می تونه خوب باشه بالاخره هیچ کس متوجه اشک های من نمیشه

𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘮𝘺 𝘱𝘢𝘴𝘵

تو از گذشته من خبر نداری

𝒊 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝒎𝒊𝒏

من فقط دلم ارامش میخواد

𝘨𝘦𝘵 𝘰𝘧𝘧 𝘮𝘺 𝘣𝘢𝘤𝘬

دست از سرم بردار

𝖤𝖸𝖤𝖲 𝖳𝖤𝖫𝖫 𝖶𝖧𝖠𝖳 𝖶𝖮𝖱𝖣𝖲 𝖢𝖠𝖭’𝖳

چشم ها چیز های رو میگن که کلمه ها نمیتونن بگن

𝑵𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕

هیچی مثل یه قلب نمیشکنه

Did you see that I won the I love you more game?

دیدی بازی من بیشتر دوست دارم رو من بردم؟

𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰

انگار توی سکوت غرق شدم

𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒎𝒚 𝒘𝒊𝒔𝒉 𝒕𝒐 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒐𝒕 𝒚𝒐𝒖

روزی داشتنت ارزوم بود الان فراموش کردنت

𝖨 𝖭𝖤𝖤𝖣 𝖠 𝖭𝖤𝖶 𝖧𝖤𝖠𝖱𝖳

به یه قلب جدید نیاز دارم

I did not see anything good from this congregation

 من هیچ خوبی ای ندیدم از این جماعت

𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘱𝘢𝘪𝘯 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘴

زندگی درد قشنگیست که جریان دارد

مطلب مشابه: بیو خاص و دارک؛ گلچین 120 متن بیو بسیار خاص و ویژه برای سخت پسندان

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

𝘐 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘥𝘪𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘣𝘢𝘤𝘬

یه روزی منم میرم و دیگه برنمیگردم

Overwhelmed by endless work with unknown results

غرق در افکار بی انتها با نتایج نا معلوم

𝒉𝒐𝒘 𝒎𝒂𝒏𝒚 𝒍𝒊𝒆𝒔 𝒊 𝒈𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒎𝒚 𝒘𝒊𝒔𝒅𝒐𝒎

چقدر حرفهای دروغ به خرد خودم دادم

𝑵𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕

هیچی مثلِ یه قلب نمیشکنه.

𝘥𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘪𝘧 𝘪𝘵’𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶

مردن زیباست فقط اگر برای تو باشه

How madly I lost my heart to the killer of my feelings

چه دیوانه وار دلم را  به قاتل احساساتم باختم

𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒃𝒔𝒆𝒏𝒄𝒆

توی نبودنت قلب من داره میکوبه

𝖨 𝖭𝖤𝖤𝖣 𝖠 𝖭𝖤𝖶 𝖧𝖤𝖠𝖱𝖳

به یه قلب جدید نیاز دارم

𝘵𝘶𝘳𝘯 𝘰𝘧𝘧 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨𝘴

خاموش کن احساساتتو

im sorry but your opinion  mians very little to me

متاسفم ولی نظر شما برا من خیلی کم ارزشه

𝘕𝘶𝘮𝘣 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘥𝘦𝘧𝘢𝘶𝘭𝘵 𝘮𝘰𝘰𝘥

بیحسی حالت پیشفرض منه

𝒊𝒕’𝒔 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒉𝒆’𝒔 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒘𝒆’𝒓𝒆 𝒔𝒂𝒅

عجیبه حال خوش برا اوناست غم برای ما

𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘨𝘰

کسی که یبار رفته دوباره هم میره

مطلب مشابه: متن بیو انگیزشی و انگیزه دهنده { 100 جمله کوتاه بیو انگیزشی ناب و جدید }

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

متن بیو پر مفهوم

All of them crushed my heart with their words and I walked away from them

همه با حرف هاشون قلبمو مچاله کردن منم با پام از روشون رد شدم

𝒊𝒕 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒘𝒉𝒆𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒓𝒊𝒅 𝒐𝒇 𝒊𝒕

هر وقت بیخیالش شدی برمیگرده

𝖬𝖨 𝖭𝖮 𝖥𝖨𝖢𝖤𝖢 𝖬𝖸 𝖫𝖨𝖥𝖤

هیچی تو زندگیم نیست که بتونم درک کنم

𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘢 𝘬𝘪𝘯𝘥 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴

فراموشی نوعی خوشبختیه

The only person who does not interfere in my life is myself

‏تنها کسی که تو زندگیم دخالت نمیکنه خودمم

𝒊 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒕𝒂𝒚

نیاز دارم به یکی که بیاد و بمونه

𝘪 𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘪𝘵 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘪𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦’𝘴 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘴

کاش واقعی بود همه دوست دارما

𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘰𝘯𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴

ما تو تنهایامون گم شدیم

I am more lonely than I want to explain to anyone

تنها تر از اونم که بخام برا کسی تعریفش کنم

𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘧𝘵 𝘶𝘯𝘴𝘢𝘪𝘥

بعضی چیزا ناگفته بمونن بهتره

𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘴𝘦𝘭𝘷𝘦𝘴 𝘵𝘶𝘳𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘵𝘦

ادما خودشون عشق رو به نفرت تبدیل میکنن

Where does this thought and fantasy that you are

به کجا میرسد این فکر و خیالی ک تویی

𝒘𝒉𝒚 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒆 𝒔𝒐 𝒔𝒐𝒐𝒏

چرا باید خسته شی به این زودی از من

𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘥𝘢𝘺 𝘪𝘯 𝘢 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮

روز خوش باید در خواب دیدو بس

𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘴 𝘪𝘵𝘴 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸𝘴

این دل میگذرد از غم هایش

It is in difficult days that a true friend turns out to be

تو روزای سخته که رفیقای واقعی پیدا میشه

𝒊 𝒉𝒂𝒕𝒆 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒎𝒚 𝒂𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒆𝒂𝒓𝒔

از زمانی که عصبانیتم تبدیل به گریه میشه متنفرم

مطلب مشابه: متن غمگین بیو احساسی ( 150 متن بیو غمگین و گریه دار ناراحت کننده )

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒔 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖

هر کاری که میکنی به خودت بر میگرده

𝒘𝒂𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒆 𝒊𝒕’𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒍𝒊𝒇𝒆

صبر کردن تا مردن اسمش زندگی نیست

I became like water that is just freezing so fragile so thin

شدم مثل آبی که تازه داره یخ میزنه همونقدر شکننده همونقدر نازک

𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴

و در آخر همه قول ها حرفن

𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦’𝘴 𝘯𝘰 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘢𝘪𝘯

برای درد کلماتی نیست

𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘬𝘺 𝘪𝘴 𝘤𝘭𝘰𝘶𝘥𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘰 𝘪𝘴 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵

اسمون ابریه دل منم همینطور

چندین بیو خفن و ناب اینستا و واتساپ

Maybe I really died and my soul has these stories

شاید من واقعا مردم و روحم این داستانارو داره

مطالب مشابه