متن ها

بیو با فونت زیبا؛ مجموعه 200 متن کوتاه بیو خفن با فونت شکسته و خاص

در بخش بیو می‌توانید تصویری خاص از خود را به دنبال‌کننده‌هایتان انتقال دهید. ما نیز در این بخش از سایت ادبی و هنری متن‌ها قصد داریم چندین بیو با فونت زیبا را برای شما دوستان قرار دهیم. امیدواریم بیوهای زیر مورد پسند شما واقع شوند.

بیو با فونت زیبا؛ مجموعه 200 متن کوتاه بیو خفن با فونت شکسته و خاص

چندین بیو خاص با فونت زیبا

زِ‌هَمه‌دَست‌کِشیدَم ڪِه‌تُ‌باشی‌هَمہ‌اَم

باتُ‌بودَن‌زِهَمِه‌دَست‌ڪِشیدَن‌دارَد

هیچوَقتـ خودِتو واسِـہ اینـڪِـہ آدَما اَزَتـ خوشِشونـ بیاد عَوَضـ نَـڪُنـ…

چندین بیو خاص با فونت زیبا

گُذَشتَ رُو فَرامُوش کُن

وَلی دَرسِی کِه بِهِت داد رُو نَـهـ

لایـِق پرستِش است کَسے کہ در این بی مِهری ها،جانْـانہ مُحبت میکنـد…!

در جهانیـ کـہ غمشـ را بـہ رخـ ما میکشـב

بیخیالـ باشـ اینـ جهانـ روزیـ بـہ پایانـ میرسد…..

پناهنده‌ایم از هجـ…ـوم غم‌ها

به آغوش سبـز ‘خـ♡ـدا’

دِلღ نــالـــــہ کُنَـد از مَــن مَــن نـالــــہ کُنَــم از دِلღ

یـا رَب تُـــو قِضـاوَت کُــــن؛ دیـــوانـہ مَــنم یـا دِلღ…!؟

تَرسي اَز کَسی نیست

وَلي اِحتِرام قَشَنگتَرع

دُرسته هیچے نیستَم

وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه

بـــــے بـــــے چیه؟

آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم

تو که دیگه جایه خود دارى

من سه نفرم ….

خودم

غرورم

اونروی سگم

چندین بیو خاص با فونت زیبا

متن بیو با فونت زیبا

ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـ

ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـی ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـاﺷـﻢ

ﺗـا ﻧـﺴـﺨـه ﺍﯼ ﺟـﻌـﻠـی ﺍﺯ ﺷـﺨـﺼـی ﺩﯾـﮕـﺮ . . !

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …

تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”

ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”

ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”

ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ

“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”

ﺍﺯ

ﭼﺸﻤﺖ

ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند

کہ دلت بدجور

برآے دشمنت تنگ مے شود

Oh

YeS

I’m

The bEsT

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم

شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

این قآنونِ زندگی مــَــنه

بـودے ، نــوش

نـَبودی ، فــَــرآموش ..

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن!

بعضیا خیلی خــــــــــاصن ….

ولی حیف که در حد مــــــــــا نیستن….↻↯↯

اگه خواستے باشے ڪامل باش

ما نصفه نیمه‌هارو میدیم سگ بخوره

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد

امــآ …

فــهمیدن که دارد

بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم

لـُطفاً …

ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …

ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …

گفتـم در جریان باشی …

مطلب مشابه: بیو خاص و دارک؛ گلچین 120 متن بیو بسیار خاص و ویژه برای سخت پسندان

چندین بیو خاص با فونت زیبا

جملات بیو با فونت شکسته

بِـــــبــــیـــــــنْ

اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی

اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞

↺عِـــشق ↻

یـــا وُجــــود نَـــدارِه

اَپلیــــکِیشِـــنِشْ

رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ

ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ

ﺑـﺸﮯ . .

ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ

ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ

ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ

ﯾـﺎ ﻧـﮧ !

مـا اَز اوناشـیم کـِه

↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری..

بَرات دَربَســت میگـیریم..

بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…

بــایــَد ژن آدم بـــودنُ داشــت نــــَه ژِسِـــشـو …

ﺣَﺮﻓﺎﯼِ ﭘُﺸﺖِ ﺳَﺮَﻡ

ﺣَﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ…

☜ﻋُﻘﺪَﺳﺖ☞

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ

ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛

ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ

ﻫﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ

ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ

ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ

ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ

مطلب مشابه: متن بیو انگیزشی و انگیزه دهنده { 100 جمله کوتاه بیو انگیزشی ناب و جدید }

چندین بیو خاص با فونت زیبا

متن و جملات بیو با فونت شکسته خاص

خـــیلیـــا

هــسـتـن

کــــــــه

طــــــالبتن

امــــــــا

فــــــقــــط

بــعــضــیـا

هستن که لایـــــقتن

حـــــواســت باشه

آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه …

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمــــــون درخـشـیـــــد

میبَخشَم َولی آلزایمِر نَدارم کِع !

مغرور نیستـَـم!

وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

هے فِلانے…

وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن

دَر دُنیـاے مَـــن

هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ!

ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

ﺧٓـــﻮﺩﺗـﻮ

نــــٓٓـٰٓـٓـٓــزڹ بـــٓٓـٰٓـٓـٓــہ

ﺧٓـــــﺮﯾﺖ

↫ڪــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ ﻫﻤـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــہ

ﭼﯿــــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮ

ﻧﺸــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﻮڹ ﻣﯿـــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــﺪﮦ↬ ‏

✘ﺭﻧــــــــٓـ⊙̯͡⊙ــــﮓ‏

ﭘـــٓـ⊙̯͡⊙ــــــــﺮﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـــﺪﺕ✘

پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ

خِیلے حَـرڣ داشتــ

وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ

هیښ خَفِہ شُو مَرد باشــ

ایــنـجـــــــا …

دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}

آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

در موردم نظر “نَده”…

چون این روزا حالـم “بَــده”…!

خَشـن بـشـم “بَــد” مـیــبـیــنی…

بـهتـره “نزدیـک” نـشـیـنی…!

سـنگــیـنه “هضم مَن” برات…

“بـکش کنآر” مِرسـی فَـدات…!

اولویت “غرورمـه”…

چون “هَـمـه ی وجودَمـه”…!

مـن ایـن “بالآم” تـو اون “پـایـیـن”…

بـکش “کِنار”فَـقـط هَـمیـن…..!

مطلب مشابه: متن غمگین بیو احساسی ( 150 متن بیو غمگین و گریه دار ناراحت کننده )

چندین بیو خاص با فونت زیبا

متن بیو با موضوعات مختلف

↖️↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…

خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘

دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩

↙️↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

هِی زِندِگی میچَرخه…مِثلِ یِ تاس اِمروز حُکم میکُنی…فَردا اِلتِماس

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت

مـــی دانــســـت

ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان

تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

هر چه میخواهد دل تنگت ،

ســــــــــــــاکت

کسی درک نخواهد کـــرد…

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

کِسی چِ میدونع شآیَد یِ روز فَهمیدَم بِ چی میگَن زِندگی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌

ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن

س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت

فـِک کَردیٰ چُون یِه روُز مُـهم بُْودی هـْمیشَه مـْهم میٰموٍنیُ.؟

“خوشبَختی” یَعنی :

‌بُـودنش بهترین “شانسِ” زنـدگیتـه

چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد

فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن

‌ هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ… رنگیـن  ڪموݧ بعدݜ قشنگ تره

دخ‍‌ت‍‌ری م‍‌ی‍‌ش‍‌م ک‍ه ص‍‌دای خ‍‌ن‍‌ده‌ه‍‌اش گ‍‌‌وش دن‍‌ی‍‌ارو ک‍‌ر ک‍‌نه

‌‌ «‌تُْ» قَشنگ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی

حُضـــورت شُد

امیــــد فردایِ مــن

قلبم فقط به یه دلیل میتپه

دلیلی به نأم طُ

آغوشِ •تُـــــو•

زندانِ •مَــــن• است

میخرم به •جــــان•

حبسِ •ابَـــدَش• را

پایـبندَم‌ تا

پایِ جــان” بـه‌ تَمـــامت

تُو هَمانی که بِه قَصه دِلِ‌ مَن‌ سُلطانی

حاڪِمِ‌ قَلبِ‌ مَنی ،‌خوب‌ خُودِت‌ میدانی

مطلب مشابه: متن سنگین بیو؛ 80 متن کوتاه بیو با معنی و معنا برای Bio

چندین بیو خاص با فونت زیبا

جملات بیو جالب

تـُو یکّی یِـدُۅُنِـه ی  قَـلبِ مَـَنًـی

تا بی نهایت می‌خواهَمَت‌

آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم

نَبـوده،نيـست وَ نَخوآهَـد بود عـَزيـزتَــر اَز تو ڪسى برای مـَن

ﺗﺍ ﺍﻃﻟﺍع ﺛﺍﻧﻭی ﺣ‌‌وﺻﻟه ﺧوﺩﻣم ﻧﺩﺍﺭم‍.!

ه‍‌یچ‍‌ی تا ت‍‌ه‍‌ش م‍‌ون‍‌دگ‍‌ار ن‍‌یس ح‍‌ت‍ی روح‍‌ت ب‍‌رای ج‍‌سم‍‌ت…

ب‍‌ه ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و

س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی

ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه

بسیار سُخن بود؛ نَگُفتیم و گُذَشتیم…:)

‌تهش یه مُشت خاکہ و یه روحِ آزاد

آدما بہ مرور عوض نمیشن،

مشخص میشن :)!

و سـڪوتـ پـایـان قشنـڪَیستـ♡ــ … (:

بہ ق‍‌ول ش‍‌ای‍‌؏ :

دی‍‌ر مےف‍‌ه‍‌مے زن‍‌دگے ن‍‌ڪ‍‌ردے و

ش‍‌ی‍‌ش دُن‍‌گ ح‍‌واس‍‌ت بہ چے م‍‌ی‍‌شہ ه‍‌ا ب‍‌وده..

میرَقصانَم‌زِندِگی‌را‌بِه‌سازَ‌آرِزو‌هایَم

خیلےخوبہ ڪہ تو زندگیت

بہ این درڪ برسے ڪہ

هیچڪس و هیچ چیز

با ارزش تࢪ از خودت نیست

تِکـیه کَـردَم بـه خـود

چـون دِگَـران رَهگُـزَرَن

ه‍‌م‍‌ه ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ن

ام‍‌ا ه‍‌رک‍‌ی ب‍‌ه چ‍‌ش ی‍‌ک‍‌ی

مطلب مشابه: متن عاشقانه بیو کوتاه (100 متن رمانتیک احساسی Bio خوشگل)

چندین بیو خاص با فونت زیبا

اینطوری‌آرزوکردنم‌قشنگه:

یارب‌داننده‌تویی‌هرآنچہ‌دانی‌آن‌دِه

گُ‍‌ذش‍‌ـ‍‌ت‍‌م،از گُ‍‌ذشـ‍‌تہ‌ای کہ،گُ‍‌ذشـ‍‌ت

هوا دُچارِ غم استُ، انسان دُچارِ تَحمل!

فـِک کَردیٰ چُون یِه روُز مُـهم بُْودی هـْمیشَه مـْهم میٰموٍنیُ؟

از سیگآر یآد گرفتم بہ پآے ڪسے بسوزم ڪہ نفسشو بهم بده

بحث ذاتہ، قیافہ رو کہ سـگم داره!‌‌️

هَرچِه با هَرکِه کُنی،بَر تو،هَمان میگُذَرد

مآ بِه خُودِموݩ مَربوطیمْ…!

مدتـِ زیادی گذشتـ تا بفهممـ تنها کسـے که میتونـہ کاملم‌کنـہ خودمـ هستم؛ فقط خودم، خودمـ نقطه ی آغاز و پایانـ هر چیزی بودمـ..!

چیزي کِه گُذَشت دیگِه بَر نِمیگَردِه..!

نِگآت بِه جِلو بآشِه آیَندِه قَشَنگ تَرِه

سبزماندن‌در‌ویرانه‌ها‌،ریشہ‌میخواهد!

شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!

ی‍‌ک‍‌ غ‍‌م‍‌ ب‍‌رای ن‍‌اب‍‌ودی‍‌ ه‍‌زاران ش‍‌ادی ک‍‌اف‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ !‌

بـِ‌ نامِ زِندِگانیـے…

حرام‌شُد جوانیــے…

بی‌حوصلهِ تَر از آنم کهِ ندانَم دردَم چیست…

ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .

ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد 🙂

مطلب مشابه: متن شاد برای بیو ( 100 متن و جمله کوتاه خوشحالی Bio)

چندین بیو خاص با فونت زیبا

بـر مـ♡ـا ڪَذشتــ آنچـ↻ـه نبـایـد میـڪَذشتــ … ):

‌‌‌ تُهمَت نالایِقے بَرما زَدے رَفتے قَبول!

دَرپِیِ لایِق برو ماهَم تَماشایَش ڪنیم…

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد

فِـشارِ قَـبرُ تَرجیحـ میدَمـ

بهـ فِـشارِ قَـلـب…

‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ

هَرگز ازتُوعي‌ کِه باعِث لَبخَند

زدَنم شُدي‌ دَست نمیکِشم

وَقتیـ‌ آدَمـ‌

اَزدَرد!

دَیونِع‌میشِعـ‌!

بَقیِع‌فَقط!

دیونِگی‌هاشُومیبینَنـ!

نَ‌دَردِشُو:)!

خوشآعاقِلی’کِ’بَرکوچه‌ی‌دیوانِگانّ‌گُذَشت…

از دل تاریکےام ماه خواهد تابید!

وخدایـے ڪہ اسپانسر تمام آرزوهامونه

خُود خَزانیم‍ و دَم اَز شُوق‍ِ بَه‍ار میزَنیم‍!…

چندین بیو خاص با فونت زیبا

کاش‌ زندگانے بچرخد‌ بہ‌کامِ‌ دل!

‌اَز حَذف کَردَنِ آدَمایِ زِندِگیت نَتَرس، زِندِگی قانونِ لیاقَتاست!

الهـےبہ‌تۅڪل‌نـٰام‌اعظمټ

زندگی فـهم نفهمیدن هـــاستـ..!

غرق‌زخمیم‌ولی؛قامتان‌خم‌نشده..

بِخَند آنچِنان زیبآ که گویی

هَرگِز غَمی را مُلاقآت نَکَرده ای

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد !

مُهِمـ بودَنـ خوبـ اَستـ…

‘وَلـے خوبـ بودَنـ مُهِمتَر اَستـ’

هࢪ کھ خود داند ﯡ خداۍ دلش،

کھ چہ دࢪدیست دࢪ کجاۍ دلش

اگہ‌میخوآے

‌آرامش‌دآشتـہ‌باشے

سعی‌کن‌خدارو‌راضےنگـہ‌دآری

نہ‌آدماروツ

‍ب‍‍خ‍‍ن‍دد‍ن‍‍ی‍ا ارز‍ش ‍ن‍اࢪاح‍‍ت‍‍ی‍ ‍ه‍ا‍ت‍و ‍ن‍دار‍ه‍

غِیراَز ‘تٌ’ نَباٰشَدهیچکَس‌یٰاردِلَم

چ‍‌ق‍‌د ن‍‌ی‍‌از دارم ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌ک‍‌و‍‌ت‍‌م ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍ہ چہ م‍‌رگ‍‌م‍ہ و ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌غ‍‌ل‍‌م ک‍‌ن‍ہ . . !

بــرا چیــ داریـ پروفایـلـمو چکــ میـکـنیـ بیکار؟

مطلب مشابه: متن استوری خاص و مفهومی { 60 متن کوتاه خاص با مفهوم }

چندین بیو خاص با فونت زیبا

مِثلِ‌ماه‌میشَم،وَیادمی‌گیرم‌حَتی‌وَقتی‌کامِل

نیستَم‌بِدرخشَم!

ای‍‌ن‍‌ دن‍‌ی‍‌ا ارزش‍‌ ن‍‌داره‍‌… ‍خ‍ود‍ت‍و اذ‍ی‍‍ت‍ ‍ن‍‍ک‍‍ن‍ ، ‍ب‍‍ق‍‍ی‍‍ه‍ رو اذ‍ی‍‍ت‍ ‍ک‍‍ن‍!

کارِما کشیدِ به کارمآ؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

«هیچ وقت فراموش نکن»

که چجوری ازت فاصله گرفتن؛

وقتی به #عشق نیاز داشتی:)

تقصیر توام نبود من زود وابستت شدم نمیدونستم نمیخوای بمونی 🙂

هیچوقت این دِل دِل نشد.           :

چه سخته منتظر کسی باشی که برگشتنش محاله

تهمت نالایقی برمازدی رفتی؛قبول

درپی لایق برو،ماهم تماشایت کنیم!

داغ فرهاد به دل دارم و دلدارم نیست

دل گرفتار همان دل، که گرفتارم نیست

چندین بیو خاص با فونت زیبا

ومرگ‌زیباترین‌خاموشیِ‌جهان‌است:)

      𝓣𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓵𝔂 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝔀𝓸𝓻𝓽𝓱

               𝓯𝓲𝓰𝓱𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓲𝓼 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶𝓼…

درد داریم که تا این موقع شب بیداریم ،

ورنه هرآدم سالمی سرشب میخابد …

وقتی قدرت رو ندونن؛

سکوت میشه بهترین حرف و نبودن میشه بهترین حضور:)

اבمے کـہ میخواב برـہ نمیگـہ میخوام برم. منتظرـہ بگے نرو:)

A person who wants to go does not say that he wants to go. Don’t wait for me to say

𝙞 𝙧𝙖𝙞𝙨𝙚𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙪𝙩𝙩𝙚𝙧𝙛𝙡𝙞𝙚𝙨

بالا اوردم قلبم رو با همه پروانه‌ هام

دیدمـش

گفتم منم

نشناخت او

مهم نیس که راجبم چی فکر میکنی.

مهم اینه که انقدر مهمم راجبم فکر میکنی:)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝘐𝘵 𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯’𝘵 𝘮𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘮𝘦.

 𝘛𝘩𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘴𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘮𝘦 🙂

مطالب مشابه