متن ها

بیو اینستا کوتاه و جدید / قشنگ ترین متن های خاص و لاکچری بیو Instagram

بیو در اینستاگرام یکی از مهم‌ترین بخش‌های فضای مجازی امروز است که بسیاری از افراد سعی می‌کنند با دقت این بخش را انتخاب کنند. ما نیز در این بخش از سایت ادبی متن‌ها چندین بیو اینستا را برای شما دوستان حاضر کرده‌ایم. با ما باشید.

چندین بیو خاص اینستا

𝖠𝖫𝖮𝖭𝖤 𝖡𝖴𝖳 𝖲𝖤𝖫𝖥 𝖬𝖠𝖣𝖤

تنها ولی خود ساخته

𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒃𝒆 𝒑𝒂𝒕𝒊𝒆𝒏𝒕

هر چیزی که لایقشی مال تو میشه صبر داشته باش

چندین بیو خاص اینستا

I miss the days that even you can’t repeat them

من دلتنگ روزایی شدم که دیگه خودتم نمیتونی تکرارشون کنی

𝖸𝖮𝖴’𝖫𝖫 𝖭𝖤𝖵𝖤𝖱 𝖴𝖭𝖣𝖤𝖱𝖲𝖳𝖠𝖭𝖣 𝖬𝖤

تو هیچ وقت منو درک نمیکنی

𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘧𝘧𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘳𝘦

آدم های خوب رنج بیشتری می‌کشن

𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘭𝘢𝘶𝘨𝘩𝘴 𝘴𝘮𝘦𝘭𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘤𝘳𝘺𝘪𝘯𝘨

بعضی خنده‌ها عجیب بوی گریه میده

Even if I break I don’t have anyone to pick up my pieces

من حتی اگه بشکنم کسی رو ندارم که تیکه‌هام رو جمع کنه

𝘪 𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦

کاش فقط تکی واسه خودم بودی

𝒍𝒐𝒏𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒈𝒈𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆

تنهایی بهتر از گدایی محبته

𝘭𝘦𝘢𝘳𝘯 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘨𝘰

یاد بگیر همه چیز رو رها کنی

There are losses in life that are stronger than wins

‏یه باخت هایی تو زندگی هست که از برد قوی‌ تره

𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘷𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺

مردم به واقعیت بی توجه ان

𝘪 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘪’𝘮 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘵𝘪𝘳𝘦𝘥

من هنوز بهت اهمیت میدم فقط خستم

مطلب مشابه: بیو کوتاه مفهومی ناب { گلچین 150 متن بیو کوتاه با مفهوم و با معنی سنگین }

چندین بیو خاص اینستا

بیو خاص تنهایی

𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘪𝘴 𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶

قلبم پر شده از تو

I haven’t thought too much about anything in a long time‌‌

خیلی وقته که به چیزی زیاد از حد فکر نمیکنم‌‌

𝒚𝒐𝒖’𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒐𝒙𝒚𝒈𝒆𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒆

تو برام مثل اکسیژنی

𝘪𝘧 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘵𝘳𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘵𝘩𝘦𝘮

اگه تلاش میکنن تنهات بزارن خب کمک شون کن

𝑰 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒊 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔

من دنبال شادی نمیگردم شادی رو به وجود میارم‌‌

Anger doesn’t take my throat anymore it takes my breath

بغض دیگه گلومو نمیگیره نفسمو میگیره

𝘪 𝘧𝘦𝘢𝘳 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘺𝘰𝘶

من اط هر ثانیه بی تو میترسم

𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅 𝒐𝒇 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒍𝒐𝒏𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔

زاده یِ تنهایی های بیشماریم

𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒔𝒕𝒂𝒚

تنهایی رو یاد بگیر هیچکس همیشه نمیمونه

Stay close to people that make you feel like it’s good to be yourself

رابطه‌ات رو با آدمایی که باعث می‌شن حس کنی چه خوبه که خودتی صمیمی‌تر نگه داری

𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺

در حسرت دیدن یه رویا تو واقعیت

The worst two minutes of my life are trying to be normal

بدترین دو دقیقه زندگی من این است که سعی کنم عادی باشم

مطلب مشابه: بیو دخترانه شاد و غمگین [ 150 متن بیو دخترونه سنگین و مغرورانه ]

چندین بیو خاص اینستا

جملات کوتاه و سنگین بیو

It’s not about the destination. It’s about travel. Enjoy your ride

در مورد مقصد نیست درباره سفر است از سواری خود لذت ببرید

I can talk to you now Sweetness is my weakness

اکنون می توانم با شما صحبت کنم شیرین بودن نقطه ضعف من است

I have loved you all my life with my breath, smiles, & tears

من تمام عمرم تو را با نفس و لبخند و اشک دوست داشتم

She was crying because they were so strong

او گریه می کرد زیرا آنها بسیار قوی بودند

You see, everyone has a story, but it’s a mystery to me

ببینید، هر کسی داستانی دارد، اما برای من یک راز است

We are all a little broken but life is not stopping

همه ما کمی شکسته ایم اما زندگی متوقف نمی شود

Take a risk or miss an opportunity

ریسک کنید یا فرصتی را از دست بدهید

Escape the ordinary

فرار از معمولی بودن

I’d rather be at Hogwarts

من ترجیح می دهم در هاگوارتز باشم

Good food, good mood

غذای خوب، روحیه خوب

Procrastination is my best friend

به تعویق انداختن کار بهترین دوست من است

Do what scares you.

کاری را انجام دهید که شما را می ترساند.

Weekend, please don’t leave me

آخر هفته است، لطفا مرا ترک نکنید

مطلب مشابه: بیو شخصیتی خاص { مجموعه 100 متن بیو سنگین درباره شخصیت }

چندین بیو خاص اینستا

بیو سنگین درباره زندگی

Life goes on when you are busy with another project

زندگی زمانی ادامه دارد که شما مشغول پروژه دیگری هستید

I travel because you always make the most money, but you don’t have much time

من سفر می کنم زیرا شما همیشه بیشترین پول را بدست می آورید، اما زمان زیادی ندارید

Don’t take life too seriously. No one can come out alive

زندگی را خیلی جدی نگیرید هیچ کس نمی تواند زنده بیرون بیاید

I’m not going to try to improve. I was born to stand

من برای بهبود تلاش نمی کنم. من برای ایستادن به دنیا آمدم

Success is in my blood

Traveling the world gives me the opportunity to explore myself

سفر به دنیا این فرصت را به من می دهد تا خودم را کشف کنم

I’m not online, just a glance

من آنلاین نیستم فقط یه نگاه

I respond to my opinion and I don’t care what I say

من به نظرم جواب میدم و برام مهم نیست چی میگم

If you don’t have something good to say, sit down with me, and we can make people laugh

اگر حرف خوبی برای گفتن ندارید، با من بنشینید تا مردم را بخندانیم

I will always be there for you, just tell me when to start

من همیشه در کنار شما خواهم بود، فقط به من بگویید چه زمانی شروع کنم

مطلب مشابه: بیو خاص و دارک؛ گلچین 120 متن بیو بسیار خاص و ویژه برای سخت پسندان

چندین بیو خاص اینستا

متن بیو درباره عشق

My madness is not just a cup of tea

دیوانگی من فقط یک فنجان چای نیست

Don’t be less curious about people & more curious about ideas !!

کمتر در مورد مردم کنجکاو باشید و در مورد ایده ها بیشتر کنجکاو باشید!!

I don’t care how difficult it is, there is nothing worse than being different

برایم مهم نیست چقدر سخت است، هیچ چیز بدتر از متفاوت بودن نیست

When life gets tough, always remember that you are the strongest sperm

وقتی زندگی سخت می شود، همیشه به یاد داشته باشید که شما قوی ترین اسپرم هستید

You’re still a little kitten looking for love in the cold world

تو هنوز بچه گربه ای هستی که در دنیای سرد به دنبال عشق می گردی

Try not to think for a second that I am really wondering what you have to say

سعی کن یک لحظه هم فکر نکنی که من واقعا تعجب می کنم که چه می گویی

The less you relax, the less you have to deal with

هرچه آرامش کمتری داشته باشید، کمتر باید با آن مقابله کنید

Why look at the stars if I am the biggest star

چرا به ستاره ها نگاه کنم اگر من بزرگترین ستاره هستم

Reality is ultimately better than your dreams

واقعیت در نهایت بهتر از رویاهای شماست

Act like a lady, think like a boss

مثل یک خانم رفتار کنید و مثل یک رئیس فکر کنید

If I remove your number, you are usually removed from my life

اگر شماره تو حذف کنم از زندگی من حذف می شوی

Life is stupid and I want to sleep

زندگی احمقانه است و من می خواهم بخوابم

Always living in the weekend

من همیشه آخر هفته ها زندگی می کنم

Chase my storm

دنبال طوفان من باش

مطلب مشابه: متن بیو انگیزشی و انگیزه دهنده { 100 جمله کوتاه بیو انگیزشی ناب و جدید }

چندین بیو خاص اینستا

بیوهای خاص و لاکچری اینستاگرام

Born free now I am expensive

من آزاد به دنیا آمدم، اکنون اسیر هستم

Wear your confidence like a crown

اعتماد به نفس خود را مانند یک تاج بر سر بگذارید

This is my pretty hungry face

این چهره بسیار گرسنه من است

I woke up like this

اینجوری بیدار شدم

Always fabulous

همیشه افسانه ای

Go where you feel more alive

به جایی بروید که بیشتر احساس می کنید زنده هستید

I favor my quips expected

من طرفدار کنایه های مورد انتظار هستم

Silence is the loudest voice

سکوت بلندترین صداست

Can’t walk… vehicles only..!

من نمیتونم راه برم…فقط وسایل نقلیه..!

I’m not a complete fool. Some parts are missing

من یک احمق کامل نیستم بعضی قسمت هام گم شده اند

Remember this is just a bad day, not a bad life

به یاد داشته باشید که فقط یک روز بد است، نه یک زندگی بد

If my love for you was a crime, I want to be a criminal

اگر عشق من به تو جرم بود، من یک جنایتکار بودم

Spreading love & happiness will not be a difficult task

گسترش عشق و شادی کار سختی نخواهد بود

I’m ashamed to be on the same line all my life

من شرمنده ام که تمام عمرم در یک خط باشم

I am another gem that is still important

من گوهری هستم که هنوز مهم است

Almost when you think you can do it, someone finally works

درست زمانی که فکر می کنید می توانید آن را انجام دهید، بالاخره یک نفر این کار را می کند

I just had a passionate reaction to the universe

من فقط یک واکنش پرشور به جهان هستی داشتم

Treat each day as the last. One day you will be fine

با هر روز به عنوان آخرین روز خود رفتار کنید. یه روز خوب میشی

چندین بیو خاص اینستا

Don’t invest in feelings, love is a lost asset

روی احساسات سرمایه گذاری نکنید، عشق یک دارایی از دست رفته است

Rip Drama & Fake People

بی خیال دراما و آدمای فیک

Ambition on fleek!

جاه طلبی در آسمان!

Staying positive is the way to happiness

مثبت اندیشی راه خوشبختی است

Stay strong when times are hard

در مواقع سختی قوی بمان

مطلب مشابه: متن غمگین بیو احساسی ( 150 متن بیو غمگین و گریه دار ناراحت کننده )

مطالب مشابه