متن ها

بیو انگلیسی خاص زیبا [ 80 متن ویژه شاخ و با معنی زیبای انگلیسی ]

بیو در هر پلتفرمی کمک می‌کند تا شما خودتان را به دنبال‌کننده‌های خود معرفی کنید. ما نیز در سایت متن‌ها قصد داریم بیو انگلیسی خاص را برای شما قرار دهیم. این بیوگرافی‌های زیبا که شامل شعر و متن هستند؛ با درون مایه متن هاص و جذاب نوشته شده و قطعا مورد پسند شما خواهند بود.

چندین بیو انگلیسی بسیار خاص و شاخ

Sometimes you never realize the value of a moment until it becomes a memory.

گاهی اوقات ارزش یک لحظه را تا زمانی که تبدیل به یک خاطره نمی شود، درک نمی کنی.

Why look at the stars if I am the biggest star

چرا به ستاره ها نگاه کنم اگر من بزرگترین ستاره هستم

Take advantage of all the opportunities in life because some things only happen once

از همه فرصت های زندگی استفاده کنید زیرا بعضی چیزها فقط یک بار اتفاق می افتد

Make your dreams come true or hire someone else to make them

رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید یا شخص دیگری را برای تحقق آنها استخدام کنید

بیو انگلیسی خاص زیبا [ متن های ویژه شاخ و با معنی زیبای انگلیسی ]

You don’t change until you stop trying

تا زمانی که از تلاش دست نکشید، تغییر نمی کنید

Sometimes being an adventurer is even better than being a superhero.

گاهی اوقات ماجراجو بودن حتی بهتر از ابرقهرمان بودن است.

Be the reason someone smiles today

دلیلی باش که یک نفر امروز لبخند بزند

Love the people who saw you when you were invisible to everyone else.

کسانی را دوست داشته باشید که شما را زمانی می دیدند که برای دیگران نامرئی بودید.

When your life is in black and white, make sure you dream in color

وقتی زندگی شما سیاه و سفید است، مطمئن شوید که رویای رنگی دارید

You totally can

تو قطعا میتونی

Want to see the light in the world

می خواهید نور جهان را ببینید

Don’t expect change by thinking like this

با اینگونه فکر کردن انتظار تغییر نداشته باش

All your dreams are in a world of fear

تمام رویاهای تو در دنیایی از ترس است

am on an endless path to success

در مسیری بی پایان برای موفقیت هستم

Life is too short for bad coffee

زندگی برای قهوه بد خیــــلی کوتاه است

I am not virgin, My life f**ks me every day.

من باکره نیستم، زندگی من هر روز مرا می ..د

When someone says you have changed, it simply means that you have stopped living your own life their way

وقتی کسی می گوید شما تغییر کرده اید، به سادگی به این معنی است که شما زندگی خود را به روش او متوقف کرده اید

Space available for advertisement

فضای موجود برای تبلیغات

مطلب مشابه: بیو خاص و دارک؛ گلچین 120 متن بیو بسیار خاص و ویژه برای سخت پسندان

چندین بیو انگلیسی بسیار خاص و شاخ

بیو کوتاه انگلیسی ویژه

Telegram Status is Loading

وضعیت تلگرام در حال بارگیری است

Error 400: Bio unavailable

خطای 400: بیو در دسترس نیست

Hey there! Telegram is using me

سلام! تلگرام از من استفاده می کند

Can’t telegram, only calls!

تلگرام نمیشه!! فقط تماس بگیر

Believe in your selfie

به خودتان باور داشته باشید

Smile, it confuses people

لبخند بزن، مردم را گیج می کند

Only dead fish follow the river

فقط ماهی های مرده رودخانه را دنبال می کنند

If you’re bored from the start, stop giving

اگر از همان ابتدا حوصله دارید، از دادن دست بردارید

I’m not small, I’m less anchored than others

من کوچک نیستم، کمتر از دیگران لنگر انداخته ام

Hustle + Heart will set you apart

بغل و قلب شما را متمایز میکند

Gone wild for a while

مدتی وحشی شدم

Chasing waterfalls & wanderlust

تعقیب آبشارها و هوس سرگردانی

These are the days we live for

این روزهایی است که ما برای آن زندگی می کنیم

The lion does not care about the sheep

یک شیر به گوسفند اهمیتی نمی دهد

مطلب مشابه: متن بیو انگیزشی و انگیزه دهنده { 100 جمله کوتاه بیو انگیزشی ناب و جدید }

چندین بیو انگلیسی بسیار خاص و شاخ

بیو خاص انگلیسی سنگین

If luck doesn’t smile on you, smile

اگر شانس به شما لبخند نزد، لبخند بزنید

I don’t need a charming prince for my happy ending

من برای پایان خوش خود به یک شاهزاده جذاب نیاز ندارم

I’m not going to cry for you. My mascara is too expensive

قرار نیست برات گریه کنم ریمل من خیلی گرونه

Insert your bio here

بیو خود را اینجا درج کنید

Make the worst of the best

از بهترین ها بدترین ها را بساز

You don’t turn me into a normal mind because I’m crazy

تو مرا به یک ذهن عادی تبدیل نمی کنی چون دیوانه هستم

When someone says you have changed, it simply means that you have stopped living your own life their way

وقتی کسی می گوید شما تغییر کرده اید، به سادگی به این معنی است که شما زندگی خود را به روش او متوقف کرده اید

I changed my password to “Wrong”. Now my password is wrong

رمز عبورم را به “اشتباه” تغییر دادم. حالا پسورد من اشتباه است

Under construction, dear come back soon

در حال ساخت و ساز، عزیزم زود برگرد!

Hey i just met you & it’s crazy

هی من تازه با تو آشنا شدم و این دیوانه کننده است

Passing my time writing a bio

وقتم را صرف نوشتن بیو می کنم

I am born at a very young age

من در سن بسیار پایین به دنیا آمده ام

Simplicity is the key to brilliance

سادگی کلید درخشندگی است

مطلب مشابه: متن غمگین بیو احساسی ( 150 متن بیو غمگین و گریه دار ناراحت کننده )

چندین بیو انگلیسی بسیار خاص و شاخ

بیو خیلی کوتاه ویژه سنگین

Make peace and keep on

صلح کن و ادامه بده

My blood is made of coffee

خون من از قهوه تشکیل شده است

Better an oops than a what if

اوپس بهتر از این چی می شد

Don’t be racist, hate everyone

نژادپرست نباش، از همه متنفر باش

Life is better when you are laughing

وقتی میخندی زندگی بهتر میشه

I’ll be back, I’m just exploring

من برمی گردم، من فقط در حال کاوش هستم

Not all those who wander are lost

همه کسانی که سرگردان هستند گم نمی شوند

I am not feeling lazy actually, I am just incredibly motivated to do nothing.

من در واقع احساس تنبلی نمی کنم، فقط انگیزه فوق العاده ای برای انجام هیچ کاری ندارم.

Nothing is really lost until your mom can’t find it

هیچ چیز واقعاً گم نمی شود تا زمانی که مادر شما آن را پیدا نکند

No matter how hard someone is on you, there is always someone who can make you weak.

مهم نیست یک نفر چقدر به شما سخت می‌گیرد، همیشه کسی هست که شما را ضعیف کند.

You can’t live a full life on an empty stomach

شما نمی توانید با معده خالی زندگی کامل داشته باشید

Be Classy, Sassy and a bit smart Assy.

باکلاس، ساده لوح و کمی باهوش باشید.

You were my cup of tea but I drink wine now.

تو فنجان چای من بودی اما من الان شراب میخورم.

My brain is divided into two parts: Right & Left.ln right nothing is left.ln left nothing is right

مغز من به دو قسمت تقسیم می شود: راست و چپ. در سمت راست هیچ چیز چپ نیست. در سمت چپ هیچ چیز درست نیست.

Daydreamer, night thinker

خیال پرداز، شب اندیش

مطلب مشابه: بیو با فونت زیبا؛ مجموعه 200 متن کوتاه بیو خفن با فونت شکسته و خاص

چندین بیو انگلیسی بسیار خاص و شاخ

جملات بیو انگلیسی با ترجمه

You have to click on the follow button to know my story

برای دانستن داستان من باید روی دکمه فالو کلیک کنید

There is a button called Follow, tap on it. BIOS can’t tell my story

دکمه ای به نام Follow وجود دارد، روی آن ضربه بزنید. بیو نمی تواند داستان من را بگوید

It’s easy to follow me, it’s impossible to follow me

دنبال کردن من آسان است، دنبال کردن من غیرممکن است

At the end of the day, life should ask us, Do you want to save the changes?

در پایان روز، زندگی باید از ما بپرسد، آیا می خواهید تغییرات را ذخیره کنید؟

It’s been a great day, & I’ve never seen one before

روز بسیار خوبی بود و من قبلاً چنین روزی را ندیده بودم

If opportunity doesn’t knock, build a door

اگر فرصت در نمی زند، دری بسازید.

Decided to burn lots of calories today so I set a fat kid on fire:-D

امروز تصمیم گرفتم کالری زیادی بسوزانم، بنابراین یک بچه چاق را آتش زدم:-D

The pillow is my best hair stylist – Waiting for better tomorrow!

بالش بهترین آرایشگر من است – منتظر فردای بهتر!

Alcohol may be man’s worst enemy, but the bible says love your enemy.

الکل ممکن است بدترین دشمن انسان باشد، اما کتاب مقدس می گوید دشمن خود را دوست داشته باشید.

I’ll hit you so hard even GOOGLE won’t able to find you.

من آنقدر به شما ضربه خواهم زد که حتی گوگل هم نمی تواند شما را پیدا کند.

You’re beautiful until your Photoshop 30 day trial has gone.

تا زمانی که دوره آزمایشی 30 روزه فتوشاپ شما تمام نشود، زیبا هستید.

مطلب مشابه: متن سنگین بیو؛ 80 متن کوتاه بیو با معنی و معنا برای Bio

چندین بیو انگلیسی بسیار خاص و شاخ

I just rap occasionally

مـن فقط گاهی رپ می کنم

I had a horribly busy day converting oxygen into carbon dioxide

مـــن یک روز بسیار پرمشغله داشتم و اکسیژن را به دی اکسید کربن تبدیل می کردم

I’m pretty sure my prayers go directly to God’s spam folder.

من کاملاً مطمئن هستم که دعاهای من مستقیماً به پوشه هرزنامه خدا می رود.

I took a gander at my Instagram photographs and acknowledged I look delightful.

عکس‌های اینستاگرامم را بررسی کردم و اذعان کردم که جذاب به نظر می‌رسم.

Ice cream is cheaper than therapy.

بستنی ارزان تر از درمان است.

If Girls are Oscar, then I am Leonardo DiCaprio.

اگر دخترها اسکار هستند پس من لئوناردو دی کاپریو هستم.

Don’t live the same year 75 times and call it a life !

یک سال را ۷۵ بار زندگی نکن و اسمش را بگذار زندگی!

Perfect has 7 letters and so does meeeeee. Coincidence? I think not.

پرفکت 7 حرف دارد و همینطور meeeeee. اتفاقی؟ من فکر نمی کنم.

Available when to get WiFi Network !!

در دسترس برای دریافت شبکه WiFi !!

Let Fools Chase The World. I only want you s:

اجازه دهید احمق ها دنیا را تعقیب کنند. من فقط تو را می خواهم:

Being Alive is being Offline!

زنده بودن آفلاین بودن است!

The worst two minutes of my life are trying to be normal

بدترین دو دقیقه زندگی من این است که سعی کنم عادی باشم

It’s not about the destination. It’s about travel. Enjoy your ride

در مورد مقصد نیست درباره سفر است از سواری خود لذت ببرید

مطلب مشابه: متن شاد برای بیو ( 100 متن و جمله کوتاه خوشحالی Bio)

چندین بیو انگلیسی بسیار خاص و شاخ

I’m very busy right now, can I let you know one more time?

من الان خیلی سرم شلوغه، میشه یه بار دیگه بهت خبر بدم؟

I can talk to you now Sweetness is my weakness

اکنون می توانم با شما صحبت کنم شیرین بودن نقطه ضعف من است

I have loved you all my life with my breath, smiles, & tears

من تمام عمرم تو را با نفس و لبخند و اشک دوست داشتم

She was crying because they were so strong

او گریه می کرد زیرا آنها بسیار قوی بودند

You see, everyone has a story, but it’s a mystery to me

ببینید، هر کسی داستانی دارد، اما برای من یک راز است

We are all a little broken but life is not stopping

همه ما کمی شکسته ایم اما زندگی متوقف نمی شود

Take a risk or miss an opportunity

ریسک کنید یا فرصتی را از دست بدهید

Escape the ordinary

فرار از معمولی بودن

I’d rather be at Hogwarts

من ترجیح می دهم در هاگوارتز باشم

مطلب مشابه: متن کوتاه ادبی زیبا با موضوعات قشنگ {100 جمله و متن ادبی کپشن و استوری}

چندین بیو انگلیسی بسیار خاص و شاخ

Good food, good mood

غذای خوب، روحیه خوب

Procrastination is my best friend

به تعویق انداختن کار بهترین دوست من است

Do what scares you.

کاری را انجام دهید که شما را می ترساند.

Weekend, please don’t leave me

مطلب مشابه: متن زیبا و لاکچری برای خودم (45 متن سنگین خاص شیک برای شخصیت خودم)

مطالب مشابه